Khu vực cấm, địa điểm cấm của công an là gì?

Bộ Công an vừa ban hành dự thảo thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong công an nhân dân (CAND).

Ngày 8-2, Bộ Công an ban hành dự thảo thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong CAND.

Dự thảo Thông tư gồm ba chương, 26 điều quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong CAND. Thông tư này áp dụng đối với CAND các cấp và cán bộ, chiến sĩ CAND.

Đáng chú ý, Điều 2 của dự thảo giải thích rõ về từ ngữ trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong CAND.

Theo đó, bí mật nhà nước trong CAND là những tin về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói, hồ sơ được quy định tại danh mục bí mật nhà nước hiện hành của lực lượng CAND; tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước của các bộ, ban ngành, địa phương mà lực lượng CAND quản lý, sử dụng, lưu giữ trong quá trình phối hợp công tác.

Khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong CAND là những khu vực, địa điểm do lực lượng công an thiết lập để bảo vệ, quản lý, kiểm soát hoạt động của người, phương tiện nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm nhập, phá hoại, thu thập bí mật nhà nước trong khu vực, địa điểm đó.

 Bộ Công an vừa ban hành dự thảo thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong CAND. Ảnh minh họa

Bộ Công an vừa ban hành dự thảo thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong CAND. Ảnh minh họa

Điều 3 của dự thảo quy định cụ thể một số hành vi bị nghiêm cấm, ví dụ:

1. Làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán bí mật nhà nước hoặc thu thập, lưu giữ, chuyển giao, tiêu hủy trái phép bí mật nhà nước.

2. Lạm dụng bảo vệ bí mật nhà nước để che giấu hành vi vi phạm pháp luật; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân.

3. Soạn thảo, lưu giữ, trao đổi tài liệu mật trên máy tính, mạng nội bộ, mạng diện rộng có kết nối với mạng Internet; sử dụng phương tiện, thiết bị có tính năng lưu giữ, sao chụp thông tin, tài liệu mật kết nối với máy tính, mạng nội bộ, mạng diện rộng nối mạng Internet.

4. Sử dụng micro vô tuyến, điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu, thiết bị có tính năng ghi âm trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức; ghi chép, ghi âm, ghi hình khi chưa được người chủ trì cuộc họp, hội nghị, hội thảo cho phép.

5. Cung cấp, đăng tải thông tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước trên báo chí, ấn phẩm xuất bản công khai, các website, mạng xã hội và các hình thức tương tự trên Internet,…

Theo Plo