Hơn 450 phản ánh, kiến nghị được chuyển để xử lý theo thẩm quyền

Đây là con số được thống kê trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị (PAKN) của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ https://nguoidan.chinhphu.vn

5

Theo Báo cáo của Văn phòng Chính phủ, từ ngày đưa vào vận hành Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị (PAKN) của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ https://nguoidan.chinhphu.vn (ngày 03/4/2017) đến ngày 30/9/2017, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận 808/4.302 PAKN thuộc phạm vi xem xét, xử lý. Phân loại và chuyển 457/808 PAKN đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền; còn lại 351 PAKN đang đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin làm cơ sở xem xét, chuyển xử lý.

Trong quý III, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận được 307 PAKN của người dân thuộc phạm vi xem xét, xử lý; đã tiến hành phân loại và chuyển 166 PAKN đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, còn 141 PAKN đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin.

Theo kết quả, tính đến ngày 30/9/2017, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 457 PAKN của người dân do Văn phòng Chính phủ chuyển để xem xét, xử lý theo thẩm quyền; đã xem xét, trả lời được 236/457 PAKN, chiếm 51,64%; riêng quý III năm 2017 đã xem xét, trả lời được 118 PAKN. Số PAKN còn lại (221/457 PAKN, chiếm 48,36%) đang được các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xem xét, xử lý.

Theo Bao Phapluat

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *