Hà Nội thành lập Tổ công tác giúp Chủ tịch UBND TP giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng; thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Tổ công tác giúp Chủ tịch UBND TP do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng làm tổ trưởng.
Tổ công tác giúp Chủ tịch UBND TP do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng làm tổ trưởng.

Tổ công tác (do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng làm Tổ trưởng) có trách nhiệm rà soát, tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo đang thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP; nghiên cứu, làm rõ những khó khăn, vướng mắc về pháp luật, thực tiễn (nếu có) và báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND TP chủ trì họp, quyết định ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo theo quy định pháp luật; rà soát, tổng hợp các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND TP đã có hiệu lực thi hành nhưng đến nay chậm được thực hiện;

Phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và biện pháp chỉ đạo xử lý, tháo gỡ để thực hiện dứt điểm, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND TP chủ trì họp, quyết định biện pháp tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, các vụ việc khiếu nại, tố cáo mà chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; giám đốc các sở, ngành chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật, gây phát sinh khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương, TP cũng sẽ được Tổ công tác tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, chấn chỉnh, giải quyết, khắc phục theo quy định.

Theo baophapluat.vn

Nguồn bài viết: http://baophapluat.vn/ha-noi-hotnews/ha-noi-thanh-lap-to-cong-tac-giup-chu-tich-ubnd-tp-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-431053.html