Đối thoại quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 5

Bộ Quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc vừa có cuộc đối thoại lần thứ 5 trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và nhận định, chia sẻ những vấn đề liên quan, ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng của hai nước.

Chiều 10/8, đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 5 diễn ra tại Hà Nội. Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn Trung Quốc do Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

 Đối thoại Việt Nam - Trung Quốc tổ chức tại trụ sở Bộ quốc phòng. Ảnh: Hồng Pha.

Đối thoại Việt Nam – Trung Quốc tổ chức tại trụ sở Bộ quốc phòng. Ảnh: Hồng Pha.

Tại đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và tình hình của mỗi nước; nhận định, chia sẻ những vấn đề liên quan, ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng của hai nước; đánh giá kết quả hợp tác kể từ phiên đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ 4; Đồng thời trao đổi các nội dung, biện pháp nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Sau hội đàm, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp xã giao Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Bộ trưởng khẳng định, cuộc đối thoại lần này nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ giữa quân đội và nhân dân hai nước, tiếp tục phát triển theo chủ trương, định hướng mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng hai nước đã xác định.

 Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp ông Tôn Kiến Quốc - Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Hồng Pha.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp ông Tôn Kiến Quốc – Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Hồng Pha.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng cho rằng quân đội hai nước cần tăng cường hợp tác hữu nghị, đoàn kết, tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác toàn diện, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Bộ trưởng cũng mong muốn quân đội hai nước sẽ là lực lượng nòng cốt để duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác trên biên giới cũng như trên biển, góp phần duy trì hòa bình, ổn định giữa hai nước cũng như trong khu vực.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Tôn Kiến Quốc cũng khẳng định Đảng, Nhà nước và Quân đội Trung Quốc coi trọng quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Theo kế hoạch, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc sẽ ở Việt Nam từ ngày 10-14/8, đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm một số đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam và một số di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam.

Theo Vnexpress