Thi hành án trong trường hợp người thứ ba giữ tài sản

Chị Nguyễn Lan, Thạch Thất, Hà Nội có hỏi: Tôi có mua một mảnh đất và hiện nay đang tiến hành bàn giao số tiền mua đất còn lại cho anh An là chủ sở hữu của mảnh đất tôi mua.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tuy nhiên khi gần đến thời hạn bàn giao thì cơ quan thi hành án đã yêu cầu tôi nộp số tiền mua đất còn lại cho bên thi hành án. Với lý do anh An đang phải thực hiện một khoản tiền để thi hành án. Vậy theo quy định của pháp luật thì tôi nên đưa tiền cho ai?

Trả lời:

Theo Điều 81 Luật Thi hành án dân sự quy định về việc thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ được thực hiện như sau:

“Trường hợp phát hiện người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu khoản tiền đó để thi hành án. Người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án có nghĩa vụ giao nộp tiền cho Chấp hành viên để thi hành án. Chấp hành viên lập biên bản thu tiền, cấp biên lai cho người thứ ba đang giữ tiền và thông báo cho người phải thi hành án. Trường hợp người thứ ba đang giữ tiền không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng.”

Để hướng dẫn rõ hơn điều này, pháp luật quy định tại Điều 23, Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự như sau:

“1. Khi có căn cứ xác định tổ chức, cá nhân đang giữ tiền, tài sản của người phải thi hành án thì chấp hành viên lập biên bản làm việc hoặc có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đang giữ tiền, tài sản giao nộp cho cơ quan thi hành án dân sự để thi hành án.

Tổ chức, cá nhân đang giữ tiền, tài sản của người phải thi hành án không thực hiện yêu cầu của chấp hành viên về việc giao nộp số tiền, tài sản đó thì bị áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để thi hành án.

Chi phí cưỡng chế thi hành án do người phải thi hành án chịu.

2. Trường hợp người thứ ba đang giữ tiền, tài sản của người phải thi hành án không thực hiện yêu cầu của chấp hành viên mà giao tiền, tài sản đó cho người phải thi hành án hoặc người khác dẫn đến việc không thể thi hành được cho người được thi hành án thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân đang phải trả tiền, tài sản cho người phải thi hành án mà khoản tiền, tài sản đó đã được xác định bằng bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực pháp luật thì chấp hành viên yêu cầu tổ chức, cá nhân đó giao nộp số tiền, tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự để thi hành án. Nếu tổ chức, cá nhân đó không thực hiện thì chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án cần thiết đối với tổ chức, cá nhân đó để thu tiền, tài sản thi hành án.

Chi phí cưỡng chế thi hành án trong trường hợp này do tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế thi hành án chịu.”

Đối chiếu với các quy định trên thì bạn phải bàn giao số tiền mua đất còn lại cho chấp hành viên mới đúng quy định pháp luật.

Theo Bao Phapluat

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *