Những khoản nào được quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính quyền thành phố về các thủ tục và chính sách thuế tại TP.HCM, Cục Thuế thành phố đã giải đáp nhiều thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề thu nhập chịu thuế…

10Đối với vấn đề chuyển đổi sang sử dụng thẻ căn cước chuyển từ chứng minh nhân dân để đăng ký mã số thu nhập cá nhân đang khiến nhiều doanh nghiệp không biết phải hỗ trợ người lao động đăng ký ở đâu, thủ tục thế nào?

Đại diện Cục Thuế TP.HCM cho biết, theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì các cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân trực tiếp sẽ đến trụ sở cơ quan Thuế quản lý để cập nhật lại thông tin.

Còn đối với các cá nhân làm công, ăn lương thì tổ chức chi trả thu nhập sẽ thu thập thông tin thay đổi của người nộp thuế điền theo mẫu để gửi trực tiếp cho cơ quan thuế, trong thời gian tới, mẫu bổ sung thông tin này sẽ được Tổng cục Thuế cập nhật qua mạng, các doanh nghiệp có thể bổ sung và gửi qua mạng, không cần phải nộp trực tiếp cho cơ quan Thuế như hiện nay.

Liên quan đến các khoản chi cho người lao động, ngoài tiền lương còn có các loại phụ cấp, trợ cấp khác như: tiền ăn giữa ca, tiền điện thoại, tiền hỗ trợ xăng xe và phương tiện đi lại, tiền hỗ trợ nhà ở, tiền nuôi con nhỏe, tiền hỗ trợ nâng cao đời sống tinh thần… Công ty TNHH Pan Ventures hỏi các khoản chi này có quy định rõ ràng mức chi hằng tháng trong hợp đồng lao động thì có bị khống chế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay thuế thu nhập cá nhân của người lao động hay không?

Theo đại diện Cục Thuế TP.HCM, các khoản phụ cấp, trợ cấp… được ghi trong hợp đồng lao động thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp và phải tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Riêng đối với tiền ăn giữa ca, nếu chi bằng tiền mà vượt mức quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là 730.000 đồng/tháng/người thì phần vượt mức này phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Đối với khoản tiền trợ cấp cho người lao động nuôi con nhỏ, tiền hỗ trợ nâng cao đời sống và tinh thần thì các khoản chi này được tính vào chi phí phúc lợi và bị khống chế không được vượt quá 01 tháng lương bình quân thực hiện trong năm khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Công ty TNHH Nyk Line Việt Nam hỏi Giám đốc của công ty tại Việt Nam là người Nhật Bản. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam do công ty mẹ trả và công ty tại Việt Nam trả chi phí lại cho công ty mẹ. Ông giám đốc này về nước vào 01/4/2017, và có 2 nguồn thu nhập từ Nhật Bản và Việt Nam. Vậy thủ tục quyết toán thuế như thế nào?

Đại diện Cục thuế TP.HCM cho biết người lao động là cá nhân không cư trú trong năm 2017, đơn vị chi trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 20% trên toàn bộ thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam. Trường hợp cá nhân không cư trú thì không quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Theo phản ánh của Công ty TNHH Mandom Việt Nam, do chưa hiểu rõ quy định, nên doanh nghiệp đã kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 theo kỳ chi trả từ tháng 2-2015 đến tháng 1-2016 và thực hiện xuất chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động của năm 2015. Do vậy, trong năm 2016 không thể quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động do chỉ còn lại 11 tháng được không?

Giải đáp vướng mắc này, ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế TP.HCM, cho biết doanh nghiệp phải thu hồi lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong năm 2015 đã xuất cho người lao động và đến cơ quan Thuế để được hướng dẫn điều chỉnh lại kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cả hai năm 2015, 2016.

Thắc mắc của công ty TNHH Khuôn mẫu và sản phẩm kim loại Vina về việc công ty có hợp đồng cung cấp phần mềm cho khách hàng và ký hợp đồng thuê khoán về chuyên môn với cá nhân là ông A. Vậy công ty phải làm thủ tục gì để khoản tiền được tính vào chi phí được trừ?

Đại diện Cục thuế TP.HCM cho biết công ty ký hợp đồng thuê cá nhân ông A (không ký hợp đồng lao động) viết phần mềm theo yêu cầu của công ty để công ty cung cấp cho khách hàng thì khi thanh toán tiền thù lao cho cá nhân ông A (tiền lương, tiền công) có tổng mức từ 2 triệu đồng/lần trở lên công ty phải khấu trừ thuế theo biểu thuế toàn phần với mức thuế suất là 10% và kê khai, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Căn cứ vào hợp đồng, chứng từ thanh toán, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để công ty tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo Bizlive

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *