Mua đất nền Cienco 5 Land, nhà đầu tư cần cẩn trọng, kẻo “thả gà ra đuổi”

(Pháp Lý) – Như Pháp lý điện tử đã phản ánh, từ ngày 2/6/2016, doanh nghiệp dự án Cienco 5 Land do đại gia Lê Thanh Thản mới thôn tính ồ ạt bán đất nền tại dự án Thanh Hà, bất chấp việc đã bị chủ đầu tư dự án là Cienco 5 hủy mọi ủy quyền liên quan đến dự án này. Nhiều nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm cho biết, mua đất của đại gia điếu cày tại dự án Thanh Hà khi chưa được giải quyết các vướng mức pháp lý, chẳng khác nào “thả gà ra đuổi”…

 >> Cienco 5 Land và đại gia Thanh Thản ồ ạt bán đất nền Dự án Thanh Hà, bất chấp quyết định hủy bỏ toàn bộ các nội dung ủy quyền của HĐQT Cienco 5

Trong một diễn biến khác , theo nguồn tin của Phóng viên Pháp lý, mới đây Cienco5 đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự đối với Ban lãnh đạo Cienco 5 giai đoạn 2008-2013 về hành vi “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời Cienco 5 cũng có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề xuất nội dung dừng hoạt động của doanh nghiệp dự án là Cienco 5 Land.

Có dấu hiệu khuất tất khi thành lập, chuyển nhượng Cienco 5 Land ?

Như Pháp lý điện tử đã phản ánh, Cienco 5 là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT), trước khi cổ phần hóa 100% vốn điều lệ tại Cienco 5 là vốn thuộc sở hữu Nhà nước. Ngày 3/12/2007 UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành Quyết định số 2288/QĐ-UBND chấp thuận hồ sơ đề xuất dự án đầu tư đường trục phía nam tỉnh Hà Tây theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng-chuyển giao) của Cienco 5. Ngay sau đó, ngày 4/12 năm 2007 Công ty Cổ phần địa ốc Cienco 5 Land được thành lập, đề án được HĐQT Cienco 5 phê duyệt tại Nghị quyết số 2046 ngày 4/12/2007 theo đó không có mối liên quan đến dự án BT. Theo đề án này Cienco 5 Land là công ty con chuyên về kinh doanh địa ốc, nhưng Cienco 5 chỉ nắm giữ 49% vốn điều lệ? Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Cienco 5 Land thời điểm lúc ấy là ông Phan Văn Mạnh.

Theo điều tra của Phóng viên Pháp lý, việc ban lãnh đạo Cienco 5 chuyển đổi Cienco 5 Land từ  kinh doanh địa ốc sang doanh nghiệp dự án đã vi phạm quy định của pháp luật về việc thành lập doanh nghiệp dự án, tỷ lệ phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp dự án. Cụ thể, doanh nghiệp dự án được thành lập trước khi Hợp đồng BT được ký kết và cấp giấy chứng nhận đầu tư với tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư là Cienco 5 chỉ chiếm 49% tổng vốn Điều lệ (50 tỷ VNĐ) của doanh nghiệp dự án là Cienco 5 Land. Theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 78 ngày 11/05/2007 của Chính phủ (Nghị định số 78/2007), sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với nội dung giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên nội dung này không được Ban lãnh đạo Cienco 5 giai đoạn đó thực hiện, để phần vốn Nhà nước tại Cienco 5 chỉ còn chiếm 3,3% tổng vốn điều lệ của Cienco 5 Land.

Biên bản bàn giao tài liệu giữa Cienco 5 và Cienco 5 Land cho Đoàn thanh tra Bộ TN & MT
Biên bản bàn giao tài liệu giữa Cienco 5 và Cienco 5 Land cho Đoàn thanh tra Bộ TN & MT

Trong khi đó, theo quy định tại Điều 96, Điều 104, Điều 105… Luật doanh nghiệp 2005, nhà đầu tư muốn quyết định được bộ máy quản lý, quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp dự án (Công ty cổ phần), thì nhà đầu tư phải sở hữu ít nhất 65% tổng vốn điều lệ tại doanh nghiệp dự án. Như vậy việc Ban lãnh đạo Cienco 5, lựa chọn Cienco 5 Land là doanh nghiệp dự án khi nhà đầu tư/chủ đầu tư dự án chỉ chiếm 49% vốn điều lệ là trái với quy định của pháp luật, thể hiện những khuất tất khi thành lập Cienco 5 Land. Vì vậy việc Cienco 5 Land tự tung tự tác sau này là điều dễ hiểu.

Cienco 5 Land bị rút hết ủy quyền là đúng quy định của pháp luật

Theo tài liệu Phóng viên Pháp lý có trong tay, Hợp đồng dự án BT số 02/HĐBT ngày 18/4/2008, Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ), thể hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án được nêu tại Điều 5.11 cụ thể như sau: “Trong mọi trường hợp, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và pháp luật về các công việc do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án thực hiện nói chung quy định tại Hợp đồng BT và doanh nghiệp dự án nói riêng. Doanh nghiệp dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư và cùng liên đới với nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và pháp luật về công việc do Doanh nghiệp Dự án thực hiện theo quy định tại Hợp đồng BT”.

Trong một diễn biến khác , theo nguồn tin của Phóng viên Pháp lý, mới đây Cienco5 đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự đối với Ban lãnh đạo Cienco 5 giai đoạn 2008-2013 về hành vi “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời Cienco 5 cũng có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề xuất nội dung dừng hoạt động của doanh nghiệp dự án là Cienco 5 Land. Cienco 5 là chủ chủ đầu tư sẽ trực tiếp thực hiện Dự án BT và các dự án hoàn vốn nhằm đảm bảo tiến độ và các cam kết khác trong Hợp đồng BT đã ký.

Quá trình thực hiện Hợp đồng BT cũng không có bất cứ văn bản nào được ký kết giữa doanh nghiệp dự án là Cienco 5 Land, nhà đầu tư là Cienco 5 và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hợp thức hóa việc doanh nghiệp dự án tiếp nhận các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư liên quan đến việc thực hiện dự án.

Theo quy định tại khoản 2, điều 15 của Nghị định số 78/2007, quan hệ giữa doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư trong hợp đồng dự án phải tuân thủ cụ thể như sau: “Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp Dự án, mối quan hệ giữa Doanh nghiệp Dự án và Nhà đầu tư do các bên thỏa thuận trong Hợp đồng Dự án. Để xác nhận các vấn đề này, các bên có thể thỏa thuận trong Hợp đồng Dự án việc thực hiện một trong các phương thức sau với điều kiện tuân thủ toàn bộ các quy định của Hợp đồng Dự án.

a) Doanh nghiệp Dự án, sau khi được thành lập theo quy định tại Điều 20 Nghị định này, ký Hợp đồng Dự án để cùng với Nhà đầu tư hợp thành một bên của Hợp đồng đó;

b) Doanh nghiệp Dự án tiếp nhận các quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư liên quan đến việc thực hiện Dự án. Việc tiếp nhận phải được hợp thức hóa bằng văn bản ký kết giữa các Doanh nghiệp Dự án, Nhà đầu tư và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Văn bản này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng Dự án”.

Vì vậy mặc dù phần vốn Nhà nước ở Cienco Land bị bán trái phép đến nay chỉ còn 3,3% nhưng Cienco 5 vẫn là nhà đầu tư Dự án BT, chủ đầu tư dự án hoàn vốn Dự án BT. Cienco 5 Land mà đại gia điếu cày Lê Thanh Thản vừa thôn tính chỉ là doanh nghiệp dự án thực hiện theo ủy quyền của Cienco 5.

Mua đất nền Cienco 5 Land, khuyến cáo nhà đầu tư có thể “ tiền mất , tật mang”

Trước những dấu hiệu khuất tất khi thành lập, chuyển nhượng Cienco 5 Land, mới đây, ngày 3/6/2016 (sau 1 ngày Cienco 5 Land ồ ạt bán đất nền dự án Thanh Hà – PV), Đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và môi trường do ông Tô Văn Đáp, Phó Chánh thanh tra Bộ làm trưởng đoàn đã làm việc với Cienco 5 và Cienco 5 Land về việc cung cấp các tài liệu liên quan đến tình hình chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường khi thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thanh Hà A, B.

Trong một diễn biến khác , theo nguồn tin của Phóng viên Pháp lý, mới đây Cienco5 đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự đối với Ban lãnh đạo Cienco 5 giai đoạn 2008-2013 về hành vi “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời Cienco 5 cũng có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề xuất nội dung dừng hoạt động của doanh nghiệp dự án là Cienco 5 Land. Cienco 5 là chủ chủ đầu tư sẽ trực tiếp thực hiện Dự án BT và các dự án hoàn vốn nhằm đảm bảo tiến độ và các cam kết khác trong Hợp đồng BT đã ký.

Trước những lùm xùm trên của Cienco 5 Land, theo nhiều nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm, thì vấn đề pháp lý và tồn tại cũ của dự án Thanh Hà A,B rất phức tạp, khả năng giải quyết kéo dài và chưa biết theo chiều hướng nào? Vì vậy khuyến cáo nhà đầu tư hãy tỉnh táo khi mở hầu bao mua đất nền tại dự án này, có thể “tiền mất tật mang”./.

Nhóm PVPL

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *