Dự án khu nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Vĩnh Phúc: UBND tỉnh có làm trái chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy?

(Pháp lý) – Vụ án “nuốt đất” ở phường Đồng Tâm tại TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đang được dư luận cả nước dõi theo bởi một số bị can của vụ án từng giữ vị trí quan trọng của tỉnh Vĩnh Phúc và TP Vĩnh Yên. Khi vụ án sắp được đưa ra xét xử thì dư luận Vĩnh Phúc lại rộ lên chuyện “thật, giả lẫn lộn” và những khuất tất của dự án đầu tư xây dựng Khu nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Tạp chí Pháp lý sẽ cùng bạn đọc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này.

Cơ quan nào xin cấp đất triển khai dự án?

Ngày 24/6/2010, Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 1039/TTr-TT-CTL gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề nghị cho phép triển khai dự án “Xây dựng Khu nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao”. Sau khi nhận được văn bản của Cục trồng trọt, ngày 2/8/2010 UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 3390/UBND-NN3 do PCT UBND tỉnh Phùng Quang Hùng (nay là Chủ tịch) ký gửi Thường trực Tỉnh ủy về việc “xin chủ trương triển khai dự án: Đầu tư xây dựng Khu nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao”. Nội dung Công văn 1039 cho biết, đây là dự án đầu tiên về lĩnh vực trồng trọt ứng dụng công nghệ cao và cũng là mô hình thí điểm hợp tác công tư đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được Bộ NN&PTNT quan tâm chỉ đạo nhằm thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác nhau vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vốn đã nhiều rủi ro lại kém hiệu quả về mặt kinh tế.

Khu đất thu hồi cho dự án nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Dự án được thực hiện với quy mô hơn 9,9 ha với tổng vốn đầu tư trên 71 tỷ đồng. Dự án xây dựng Khu Nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT liên danh Cty TNHH thiết bị 2H làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng mô hình sản xuất áp dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, góp phần tăng năng suất và chất lượng cây trồng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, đồng thời trở thành điểm tham quan, học tập các kỹ thuật mới, áp dụng vào sản xuất cho nông dân toàn tỉnh. Dự án sẽ tập trung đầu tư xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng, hệ thống kỹ thuật, khu sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, dược liệu chất lượng cao, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới… góp phần từng bước hướng tới phát triển một nền nông nghiệp sạch, bền vững thân thiện với môi trường. Ngoài ra, khi đi vào hoạt động dự án sẽ góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn nhân lực tại địa phương, đưa nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước, thực hiện tinh thần Nghị quyết số 26/NQ-TƯ của Ban Chấp hành TƯ khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 27/12/2006 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân.

Từ nội dung văn bản số 1039 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, có thể khẳng định chủ đầu tư của dự án này (đơn vị xin triển khai dự án) là Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia (trực thuộc Cục trồng trọt) và liên danh Cty TNHH thiết bị 2H. Thế nhưng, diễn biến sau đó thì lại hoàn toàn khác.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp đất cho ai?

Sau khi nhận được văn bản số 3390/UBND-NN3 của UBND tỉnh, ngày 23/8/2010 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ra Thông báo số 1840-TB/TU nêu rõ: Đồng ý chủ trương cho phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời giao UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các sở, ngành liên quan; liên danh Công ty TNHH Thiết bị 2H và Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia (Cục Trồng trọt –Bộ NN&PTNT), Nông trường Tam Đảo (nay là Cty TNHH một thành viên Nông Công nghiệp Tam Đảo) thực hiện đúng quy định về giao đất, thuê đất và tổ chức xản xuất, kinh doanh; sử dụng đất tiết kiệm, đúng quy hoạch, mục đích, có hiệu quả và đúng thời gian, nội dung theo dự án được phê duyệt.

Anh Nguyễn Tuấn Anh: tôi chưa bàn giao đất vì chưa được bồi thường thỏa đáng.

Ngày 17/9/2010, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) số 19121000434 cho Công ty TNHH Nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Xuyên (Cty CNC Bình Xuyên) về việc “thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Xuyên” (???)! Xin nói thêm, Cty CNC Bình Xuyên mới được thành lập trước khi có Giấy chứng nhận đầu tư 9 ngày (thành lập ngày 08/9/2010), trụ sở chính tại đội Xuân Quang, TT Gia Khánh, huyện Bình Xuyên do ông Hoàng Thọ Hà làm Tổng giám đốc. Các thành viên góp vốn gồm: ông Hoàng Thọ Hà, bà Nguyễn Như Huyền và bà Nguyễn thị Bích Thủy, đều có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Đến đây, câu chuyện  đã rõ. Đơn vị xin được triển khai dự án xây dựng Khu nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao là Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT liên danh Cty TNHH thiết bị 2H. Nội dung trong thông báo số 1840-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng thể hiện như vậy. Thế nhưng, UBND tỉnh Vĩnh Phúc lại cấp GCNĐT cho Cty CNC Bình Xuyên – một công ty tư nhân mới được thành lập, chưa bao giờ có đơn xin triển khai dự án tính đến thời điểm được cấp GCNĐT. Việc làm này là trái với chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc?

Những khuất tất cần được làm rõ?

Ngày 18/8/2011, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 2016/QĐ-UBND do Phó chủ tịch Hà Hòa Bình ký về việc thu hồi  và giao 125.947m2 đất của Công ty TNHH một thành viên Nông Công nghiệp Tam Đảo tại TT Gia Khánh cho Công ty TNHH Nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Xuyên thuê thực hiện Dự án. Thời hạn thuê đất 49 năm. Việc thực hiện bồi thường, giải phỏng mặt bằng được diễn ra chóng vánh chỉ một tuần sau khi có Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh. Điều này được thể hiện tại Bản xác nhận số 260/HĐBT-CPMB của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng do PCT Hội đồng – Trưởng ban GPMB huyện Bình Xuyên Nguyễn Văn An ký. Trong đó, việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho 43/43 hộ gia đình cán bộ, công nhân viên của Cty TNHH một thành viên Nông Công nghiệp Tam Đảo được hoàn thành 100% với số tiền đền bù 3.766.634.000 đồng.

Điều đáng chú ý, trong Quyết định 2106 có nội dung nêu: “Diện tích 11.821,9m2 tạm giao cho Cty Bình Xuyên quản lý theo QHC đô thị Vĩnh Phúc là khu vục đất xây dựng các công trình thương mại cao tầng có mật độ xây dựng cao, để tránh lấn chiếm chỉ giao cho doanh nghiệp trồng cây xanh không được phép xây dựng các công trình trên đất và phải trả lại diện tích đất nói trên khi UBND tỉnh yêu cầu, diện tích 11.821,9m2 theo chỉ giới 1,27,26,25…”

Một lần nữa, dư luận lại hồ nghi sau khi nhận đất Cty CNC Bình Xuyên có thực hiện dự án như đúng tên gọi của mình hay dùng vào mục đích khác?

Trao đổi với PV Tạp chí Pháp lý, anh Nguyễn Tuấn Anh, một người dân bị thu hồi đất bày tỏ bức xúc “gia đình tôi đang sử dụng 1.611 m2 đất nông nghiệp do bố mẹ để lại từ 26 năm nay, hàng năm tôi vẫn đóng thuế đầy đủ. Đột nhiên, ông trưởng thôn thông báo là Bộ NN&PTNN lấy đất phục vụ dự án công nghệ cao, toàn bộ diện tích 1.611 m2 bị thu hồi với mức giá khoảng 55 triệu đồng. Khi được biết dự án giao cho công ty tư nhân mà mức hỗ trợ, bồi thường cho gia đình tôi lại quá thấp nên gia đình tôi không đồng ý phương án hỗ trợ bồi thường và không bàn giao đất. Hiện nay, gia đình tôi có 5 nhân khẩu, toàn bộ thu nhập đều trông vào mấy sào ruộng. Nếu bị lấy đất, gia đình tôi không biết phải làm gì trong thời gian tới? Sau này, đến đời con, cháu chúng tôi nữa thì biết tính sao? Còn việc báo cáo của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng là đã bồi thường giải phóng mặt bằng xong 43/43 hộ là không chính xác. Hiện nay gia đình tôi đã rào lại đất và chưa bàn giao đến khi nào có câu trả lời thỏa đáng. ”

Cùng chung nỗi bức xúc như anh Tuấn Anh, Ông Đặng Mùi Cty Đầu tư Tư vấn Tam Đảo cho biết: “Công ty chúng tôi ký hợp đồng thuê 5,6ha đất để trồng cây dược liệu dưới tán cây sắn như: sói rừng, mận môn, diệp hạ châu… đều là cây dược liệu quý. Đến 20/8/2012 mới hết giai đoạn một của hợp đồng (hợp đồng 7 năm chia làm hai giai đoạn bắt đầu từ 20/2/2009 – PV). Thế nhưng, ngày 16/10/2011 khi công ty chưa kịp di chuyển số cây dược liệu ra khỏi khu đất bị thu hồi đã bị Cty CNC Bình Xuyên cho người đến nhổ và cho máy vào phá gây thiệt hại lớn cho công ty. Chúng tôi cũng là doanh nghiệp tư nhân, họ cũng là doanh nghiệp tư nhân tại sao họ lại dám phá hoại tài sản của chúng tôi? Ai đã tiếp tay cho họ làm vậy?”

Bức xúc của người dân cũng như chuyện “thật, giả lẫn lộn” của dự án đang chờ các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc lên tiếng. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc trả lời cho bạn đọc biết việc thu hồi đất của Cty TNHH một thành viên Nông Công nghiệp Tam Đảo rồi cấp cho doanh nghiệp tư nhân (Cty CNC Bình Xuyên) là đúng hay sai?

(còn nữa)

Hoàng Thìn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *