Điều mong mỏi của doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội quyết định

17 Views

Sáng nay, Quốc hội (QH) chính thức biểu quyết với đa số phiếu tán thành, thông qua Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là dự án Luật được chờ đợi từ rất lâu của một bộ phận chiếm số đông trong giới doanh nghiệp!.

 Các ĐB bấm nút thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các ĐB bấm nút thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với tỷ lệ 410/442 phiếu tán thành, các ĐBQH đã thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Như vậy, lần đầu tiên Việt Nam có một luật riêng điều chỉnh các vấn đề liên quan đến giới doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được trình QH lần đầu tiên tại kỳ họp thứ 2, QH khoá 14, tháng 10/2016. Đây là một trong những dự thảo Luật đang được cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm và chờ đợi.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời được sẽ góp thêm động lực để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động nhằm tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đi vào cuộc sống sẽ tạo ra sự phát triển mạnh mẽ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đúng tinh thần của Chính phủ kiến tạo.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo nội dung Luật vừa được thông qua, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tuân theo các nguyên tắc sau: Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, không vi phạm điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng các điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

Trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn;Đảm bảo công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của các tổ chức, cá nhân đó, không trái với quy định của pháp luật.

Theo Bao Phapluat