Tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra

Theo Báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong năm 2016, ngành đã xử lý 20 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 01 người đã bị xử lý hình sự; 10 người bị xử lý kỷ luật hành chính bằng các hình thức như: Cảnh cáo, khiển trách, các trường hợp còn lại đang trong quá trình xử lý. Chuyển đổi vị trí công tác 10.258 cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 3.337 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 30 đơn vị có vi phạm. Đã ban hành mới 10.516 văn bản, huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 1.407 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 1.941 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 59 vụ việc vi phạm, số người vi phạm là 79 người, đã xử lý kỷ luật 08 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 69,8 tỷ đồng (đã thu hồi 69,8 tỷ đồng, đạt 100%).

 Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 2.286 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, trong đó số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý là 24 người.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 30 vụ, 60 người có hành vi liên quan đến tham nhũng tại các địa phương: Bình Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nam, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 16 vụ, 20 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 05 vụ, 05 người có hành vi liên quan đến tham nhũng (Bắc Giang: 01 người; Đồng Tháp: 02 người; Long An: 02 người).

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Không ít địa phương thực hiện chưa tốt công tác phòng, chống tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có tiến bộ so với năm trước nhưng vẫn còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít. Việc xử lý đơn thư tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát hiện hành vi tham nhũng còn hạn chế…

Năm 2017, ngành Thanh tra xác định tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn…

Tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý các hành vi tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; xử lý những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng…

Theo Thanh tra Chính phủ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *