Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội cần quyết liệt phòng, chống tham nhũng

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2017; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

 Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2017, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở; nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân để tham mưu với Đảng và Nhà nước có các chủ trương, chính sách chăm lo cho đời sống nhân dân; chủ động, thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp đã quan tâm tổ chức các hoạt động góp phần chăm lo đời sống của nhân dân, của đoàn viên, hội viên; triển khai các hoạt động vì người nghèo và công tác vận động, hỗ trợ, cứu trợ nhân dân một số địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở, góp phần ổn định cuộc sống của người dân.

Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng triển khai thực hiện góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, trong năm 2017, việc thực hiện nhiệm vụ và giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở một số nơi còn lúng túng trong lựa chọn phương thức, nội dung, tổ chức triển khai thực hiện; việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên có nơi chưa được kịp thời, nhất là những vấn đề bức xúc của nhân dân, những thời điểm diễn ra những vấn đề nóng, sự kiện quan trọng, nhạy cảm và phức tạp…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về bài học kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc nổi cộm của nhân dân trong giai đoạn hiện nay và cách tháo gỡ, giải quyết. Đồng thời, các đại biểu đã chia sẻ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Phát biểu chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội cần tiếp tục cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết, đổi mới, sáng tạo làm động lực; lấy tích cực, chủ động làm phương châm công tác; lấy hiệu quả làm thước đo để đổi mới tư duy; định hướng vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phù hợp với thực tiễn hoạt động.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội cần phải tổ chức bộ máy, cán bộ, thay đổi tư duy để thích ứng với điều kiện mới. Các phong trào, chương trình, kế hoạch phải triển khai theo hướng xây dựng nền kinh tế thị trường bền vững, tích cực hội nhập sâu rộng với quốc tế. Trong đó, đối với tổ chức Đoàn, để hội nhập với thế giới thì ngoại ngữ là công cụ quan trọng, vì vậy hoạt động Đoàn cần phát động các phong trào, đặc biệt là phong trào nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên. Đối với tổ chức công đoàn cần tăng cường chuyển đổi đối tượng trọng tâm của công đoàn từ khối công chức, viên chức sang khối công nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Đặc biệt, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp tình hình mới để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng giao phó, trong đó, cần quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng; nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Đồng thời, quan tâm tới các đối tượng hội viên, đoàn viên đang học tập, lao động ở nước ngoài, đa dạng hóa các hình thức tập hợp để tăng cường sức mạnh quần chúng; phát huy vai trò, xứng đáng là những đại diện đi đầu chăm lo cho quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *