Đề nghị giảm thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh

Bộ NNPTNT vừa đưa ra một số quan điểm, đề xuất về việc sửa đổi Luật Đất đai sắp tới.
Theo Bộ NNPTNT, trong việc sửa đổi Luật Đất đai lần này cần quy định rõ, cụ thể hơn về điều kiện, khái niệm thế nào là thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh để tránh áp dụng tuỳ tiện, sai mục đích thu hồi đất ở địa phương.

Mặt khác, cần áp dụng bắt buộc quy trình sử dụng dịch vụ định giá đất trước khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định và quyết định về giá đất đối với tất cả các dự án đầu tư; công khai minh bạch hoàn toàn quá trình xác định giá đất để làm cơ sở đền bù đất bị thu hồi.

Bộ NNPTNT đề nghị tới đây, đất bị thu hồi phải được định giá bằng dịch vụ độc lập.

Về vấn đề đất lúa, Bộ NNPTNT cho rằng, việc quản lý sử dụng đất lúa hiện thiếu chặt chẽ ở địa phương dẫn đến tình trạng đất lúa giảm bình quân 0,86%/năm. Từ đó, Bộ đề nghị điều chỉnh lại điều kiện, thẩm quyền, mức chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, nhất là đất chuyên trồng lúa theo hướng tăng thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, giảm thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh, đồng thời có chính sách khuyến khích địa phương và người trồng lúa giữ đất.

Về đất nông lâm trường, Bộ NNPTNT đề nghị tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng đất của các nông lâm trường, Ban quản lý rừng; giải thể những đơn vị sử dụng đất không hiệu quả, phát canh thu tô; giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai.

Ngoài ra, Bộ NNPTNT cũng nhất trí với một số quan điểm, đó là đất đai thuộc sở hữu Nhà nước, không thừa nhận đa hình thức sở hữu đối với đất đai; không đặt vấn đề điều chỉnh đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân; thời hạn giao đất nông nghiệp ổn định, lâu dài. Tăng hạn mức chuyển nhượng đất nông nghiệp… Nhà đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng, thuê đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất…

Sỹ Lực (Dân việt)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *