Chưa luật hóa Mặt trận tổ quốc giám sát Đảng viên

MTTQVN góp ý xây dựng Đảng, giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và phản biện xã hội đối với dự thảo đường lối, chính sách của Đảng là một chủ trương lớn, cần thời gian tổng kết mới đưa vào luật.

Chiều 9-6, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho hay: việc MTTQVN góp ý xây dựng Đảng, giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và phản biện xã hội đối với dự thảo đường lối, chính sách của Đảng là một chủ trương lớn của Đảng.

 422 ĐBQH tán thành (chiếm 85,25%) thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: LÊ PHI

422 ĐBQH tán thành (chiếm 85,25%) thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: LÊ PHI

Điều này, nhằm bảo đảm phát huy dân chủ, sự tham gia góp ý của nhân dân, đã và đang được thực hiện bình thường, ổn định trong thời gian qua theo quy định của Đảng.

“Tuy nhiên, do đây là những nội dung mới được triển khai thực hiện theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị – xã hội, cho nên cần có thêm thời gian để tổng kết thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện quy trình, thủ tục, phương thức thực hiện rồi mới thể chế hoá trong Luật. Do đó, xin Quốc hội chưa nên luật hóa nội dung này trong Luật”, ông Phan Trung Lý nói.

Theo ông Lý, trong thời gian qua. Ban công tác Mặt trận không phải là một cấp nhưng là phương thức để triển khai hoạt động gắn với Nhân dân của Mặt trận ở cấp xã, bảo đảm kịp thời, rộng rãi, hiệu quả….Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý nội dung này trong Luật MTTQVN để tránh cách hiểu Ban công tác Mặt trận như là một cấp trong hệ thống tổ chức của Mặt trận.

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội cũng cho hay, đã cho lược bỏ quy định về việc MTTQVN tham gia tố tụng để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

“Còn vai trò của MTTQVN trong việc cử đại diện tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lựa chọn, giới thiệu người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân; cử bào chữa viên nhân dân…đã được thể hiện đầy đủ tại Điều 20 của dự luật”, Chủ nhiệm Lý nhấn mạnh.

Đầu giờ chiều, các ĐBQH đã biểu quyết thông qua luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Theo Phapluattp

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *