Đầu năm “xông đất” các Tỉnh, Thành Hội Luật gia: “Mạnh về tổ chức, vững về tư tưởng chính trị, là chỗ dựa pháp lý tin cậy của dân”

(Pháp lý) – Năm 2016 vừa qua, Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) đã có những đổi mới mạnh mẽ trong nhiều hoạt động và đạt được những thành tựu quan trọng. Đóng góp vào thành tựu chung đó, phải kể đến sự nỗ lực , tận tình, năng động, chủ động đổi mới hoạt động của nhiều tỉnh, thành Hội Luật gia trong cả nước.

Nhân dịp đầu Xuân mới 2017, nhóm Phóng viên Tạp chí Pháp lý đã may mắn được “xông đất” 5 Tỉnh, Thành Hội Luật gia để lắng nghe tâm sự, trăn trở và những ước vọng của họ cho năm mới Đinh Dậu 2017.

Ông Trần Ngọc Vinh – Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hải Phòng: Tiếp tục đổi mới, hoạt động thiết thực

image001
Trong khí thế năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu, Hội Luật gia Hải Phòng bằng những hoạt động thiết thực sẽ tập trung tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Điều lệ của HLGVN, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng và đóng góp vào sự nghiệp chung của HLGVN.

Năm 2017, theo tôi, các cấp Hội Luật gia chúng ta (từ Trung ương đến cơ sở) phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp được những Luật gia nhiệt tình, tâm huyết, vì nghề Luật, vì công lý, vì Nhân dân. Đồng thời, Hội Luật gia cần tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động phù hợp với tình hình mới hiện nay. Đặc biệt, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, làm sao cho đơn giản, dễ hiểu để người dân dễ tiếp thu. Quan tâm, tìm ra các phương pháp, hình thức TTPBGDPL phù hợp với các địa bàn khác nhau, trình độ dân trí khác nhau, tuyên truyền làm sao để pháp luật “đi vào” được cuộc sống. Nâng cao chất lượng đóng góp vào các dự thảo luật liên quan đến hoạt động Hội và các dự luật khác được Quốc hội chuẩn bị đưa vào chương trình xây dựng pháp luật… Tôi tin rằng với những thế mạnh và cố gắng cụ thể, HLGVN sẽ hoạt động hiệu quả hơn nữa trong năm mới.

Ông Nguyễn Kiến Quốc – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận: Trăn trở nâng cao chất lượng hoạt động các cấp Hội cơ sở

image003

Năm 2016, Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 19/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội theo tinh thần kết luận của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, làm tốt công tác tham gia góp ý xây dựng pháp luật, thực hiện đề án 1133 để hỗ trợ pháp lý cho nhân dân nhất là các đối tượng chính sách.
Trong quá trình hoạt động, chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để xây dựng Hội ở cơ sở hoạt động tốt hơn, tiếp tục nâng cao uy tín của HLGVN. Theo tôi, để nhân dân tin tưởng công tác của Hội Luật gia, lãnh đạo Hội các cấp phải nâng cao năng lực, nắm vững pháp lý để tham gia và tham mưu cho tỉnh và phối hợp các ngành có liên quan giải quyết tốt các vụ khiếu nại phức tạp, các vụ khiếu kiện hành chính, hoà giải ở cơ sở, giám sát các hoạt động pháp luật. Lãnh đạo Hội cần quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp vững mạnh gắn liền với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm phát triển tổ chức Hội và Hội viên ở những nơi có điều kiện nhất là Hội Luật gia ở cơ sở để phát huy nòng cốt hoạt động TTPBGDPL, trợ giúp pháp lý ở địa bàn dân cư.

Ông Nguyễn Hồng Tuyến – Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hà Nội: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có 4 chủ động

image005

Năm 2016 vừa qua, Hội Luật gia TP. Hà Nội đã hoàn thành 10 nhiệm vụ cơ bản như: Tham gia phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội XIV và bầu cử đại biểu HĐND; Hoàn thành tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành Hội cũng như của UBND thành phố; Thực hiện ngày pháp luật Việt Nam; Thực hiện năm trật tự văn minh đô thị và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; Tham gia tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý (trong 247 tư vấn phổ thông vụ việc và tư vấn qua điện thoại 4269 cuộc gọi, trợ giúp pháp lý hơn 20 cuộc cho hơn 20 nghìn người dân); Giám sát thi hành pháp luật; Thực hiện tốt đề án 1133 về phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; Xây dựng mô hình Hội Luật gia xã, phường, thị trấn tiếp dân và thực hiện công tác ở cơ sở…

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Hội Luật gia TP. Hà Nội nhận thấy để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thì Hội phải có 4 chủ động: Chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ; Chủ động phối hợp với tổ chức Hội và đoàn thể khác; Chủ động tạo nguồn kinh phí, tạo nguồn lực cho hoạt động Hội; Chủ động lồng ghép các hoạt động của Hội và hoạt động chuyên môn của các Luật gia ở Sở ngành.

Năm mới, tôi mong Trung ương Hội tiếp tục đề xuất với Thủ tướng, Phó Thủ tướng tiếp tục tạo điều kiện cho các cấp Hội thực hiện đề án 1133. Hội Luật gia cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan như Bộ Tư pháp, Thanh Tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở. Mong Trung ương Hội chủ động hơn nữa trong việc tham gia góp ý xây dựng pháp luật và hoạt động đối ngoại, nhất là tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Năm 2017, Hội Luật gia TP. Hà Nội có sự kiện kỉ niệm 30 năm thành lập. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã phát động các phong trào thi đua, lập thành tích thiết thực chào mừng ngày kỉ niệm.

Ông Nguyễn Cảnh Phương – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lai Châu: Mạnh về tổ chức, vững về tư tưởng chính trị, là chỗ dựa pháp lý tin cậy của dân

image007

Với phương châm: “Bám sát tôn chỉ, mục đích, Điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia và nhiệm vụ chính trị của địa phương”; “Đẩy mạnh các hoạt động của Hội Luật gia tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền; Hướng về cơ sở để phục vụ nhân dân và cộng đồng”. Năm 2017, Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động phát triển Hội viên và thành lập các Chi hội Luật gia cơ sở, trong đó chú trọng phát triển Chi hội Luật gia ở các xã, phường, thị trấn và Trung tâm pháp luật cộng đồng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Luật gia; Tiếp tục tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tiếp tục phối hợp thực hiện Dự án “Tư vấn pháp luật về Hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số các tỉnh miền Bắc Việt Nam” tại Lai Châu. Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người bị tạm giam, tạm giữ và người sắp chấp hành xong án phạt tù tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu, nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố.

Đặc biệt, năm 2017, Hội Luật gia Lai Châu sẽ đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Mỗi Hội viên Luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật” gắn với cuộc vận động “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật” do Hội Luật gia tỉnh phát động và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và Hội viên Luật gia các cấp.

Tôi tin tưởng rằng bước sang năm mới 2017, Hội Luật gia cả nước nói chung và Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu nói riêng sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ đột phá: “Mạnh về tổ chức, vững về tư tưởng chính trị”. Vị trí, vai trò của Hội Luật gia và Hội viên Luật gia ngày càng được khẳng định, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền vững mạnh đồng thời là chỗ dựa pháp lý tin cậy của nhân dân và cộng đồng.

Ông Triệu Việt Hanh – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lào Cai: Tận tâm phục vụ đồng bào miền núi

image009

Là Hội Luật gia ở một tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều năm qua, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai đã có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho tỉnh nhà. Lào Cai là một tỉnh nghèo, dân trí còn hạn chế, với gần 70 vạn dân nhưng có tới 25 dân tộc anh em cùng chung sống. Đồng bào rất thiếu hiểu biết về pháp luật, chính v́ vậy công tác tuyên truyền phổ biến và tư vấn pháp luật là điều mà tỉnh Hội Luật gia Lào Cai lúc nào cũng đau đáu trong tâm can. Những năm vừa qua, thực hiện lồng ghép các dự án (Đề án PBGDPL và TGPL 1133 của Chính phủ, Dự án Tư vấn pháp luật về hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc miền Bắc Việt Nam do Tổ chức ADDA tài trợ…), nhiều Luật gia đã xuống tận thôn bản, đến từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số để làm công tác tuyên truyền phổ biến, tư vấn pháp luật… Năm 2017, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp, tăng cường hơn nữa công tác này, nhằm góp phần nâng cao dân trí, giảm thiểu các thủ tục lạc hậu, giảm tình trạng tội phạm của đồng bào nhằm tạo nền tảng để bảo vệ biên cương của Tổ quốc, đảm bảo dần dần tiến kịp miền xuôi về mọi mặt.

Theo tôi, trong năm tới để hoạt động hiệu quả, Hội Luật gia các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, đảm bảo cho công tác xây dựng pháp luật được chính xác, ổn định. Từ tổng kết rút kinh nghiệm quá trình thực hiện Đề án 1133 của Chính phủ, trong giai đoạn mới cần tiến hành hoạt động này đồng bộ, hiệu quả hơn. Tôi và các Luật gia tại Lào Cai nguyện cố gắng hơn nữa để phục vụ nhân dân và cộng đồng tốt hơn nữa.

Nhân dịp Xuân mới Đinh Dậu 2017, qua Tạp chí Pháp lý, thay mặt 800 Luật gia của tỉnh Lào Cai, tôi xin gửi lời chúc sức khoẻ tới các đồng chí trong Ban Biên tập, các Phóng viên Tạp chí Pháp lý một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành đạt, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp phát triển báo chí và sự nghiệp phát triển HLGVN.

* * *
Mùa xuân đã về trên khắp mọi nẻo đường đất nước. Kỳ vọng năm mới 2017, giới Luật gia Việt Nam sẽ gặt hái được thành công, thành công hơn nữa trên chặng đường vì dân, vì công lý.

Nhóm Phóng viên (Ghi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *