Công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư, có hiệu lực từ ngày 20-11, thay thế Nghị định 113/2009/NĐ-CP.

Nghị định mới trao cho công dân quyền giám sát các dự án đầu tư, thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Theo đó, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp các thông tin về quy hoạch phát triển – kinh tế, xã hội; kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây dựng chi tiết các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và kế hoạch đầu tư có liên quan trên địa bàn xã;

Yêu cầu chủ đầu tư trả lời, cung cấp các thông tin phục vụ việc giám sát đầu tư như: phương án đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; quyết định đầu tư; thông tin về chủ đầu tư, ban quản lý dự án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và kế hoạch đầu tư; diện tích chiếm đất và sử dụng đất…

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cũng là đơn vị kiến nghị các cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự án nếu phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện dự án gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hóa – xã hội, môi trường sinh sống của cộng đồng; chủ đầu tư không thực hiện công khai thông tin về chương trình, dự án đầu tư theo quy định…

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì thành lập cho từng chương trình, dự án. Ban gồm có ít nhất năm người, gồm đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; thanh tra nhân dân và đại diện người dân trên địa bàn.

Theo Phapluattp

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *