Bộ GTVT yêu cầu thay toàn bộ “sếp” Ban Quản lý các dự án đường sắt

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam thay Giám đốc và toàn bộ lãnh đạo BQL các dự án đường sắt theo thẩm quyền, đồng thời bổ nhiệm những người có năng lực và trách nhiệm lên thay thế tại các vị trí chủ chốt của BQL. [caption id="attachment_92715" align="aligncenter" width="410"] Toàn bộ lãnh đạo BQL các dự án đường sắt thuộc Cục...