Đề xuất lương tối thiểu mới tại doanh nghiệp

Bộ LĐTBXH vừa đề xuất hai phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2013 trong các loại hình doanh nghiệp. Mức điều chỉnh lương tối thiểu cao nhất là 2,7 triệu đồng/tháng, thấp nhất 1,8 triệu đồng/tháng. Dự kiến, Chính phủ sẽ công bố điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nói trên vào tháng 10.2012 và bắt đầu thực hiện từ ngày...

DN bị vùi dập trong “bão” giá mới

Nếu mức đề xuất tăng 1.400 đồng được chấp nhận, trong khoảng tháng xăng đã tăng giá 3 lần với mức rất cao và dồn dập. Cộng với giá điện, gas, nước sạch… DN đang bị vùi dập trong các đợt tăng giá mới. Đã có những thông tin mới về sự ổn định và khởi sắc hơn cho hoạt động của doanh nghiệp (DN)...

Nên giảm thuế cho doanh nghiệp

Ngày 8-8, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo về cải cách chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Doanh nghiệp và chuyên gia đều cho rằng, cần giảm thuế để thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện nộp thuế. Giảm thuế, khoan sức dân cũng là cách nuôi dưỡng nguồn thu (trong ảnh:...

Quy định pháp luật về Hội đồng thành viên của công ty TNHH Một thành viên

Công ty TNHH một thành viên có cơ cấu tổ chức hội đồng công ty, quyền hạn và trách nhiệm được quy định theo pháp luật doanh nghiệp Theo quy định tại Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định Hội đồng thành viên của Công ty TNHH một thành viên: 1. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty tổ...