Cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

123
Theo đó, người chấp hành xong án phạt tù tham gia đào tạo nghề nghiệp được hỗ trợ như sau:

Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Được hưởng chính sách nội trú.

Đào tạo trình độ sơ cấp dưới 03 tháng: được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại.

Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong án phạt tù

Ngoài ra, người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm.

Người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn đào tạo nghề nghiệp được vay vốn theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và các văn bản hướng dẫn.

Người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm được vay vốn theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và các văn bản hướng dẫn.

Căn cứ tình hình kinh tế – xã hội địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù phát triển sản xuất, tạo việc làm.

Trường hợp người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng quy định tại các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì cũng được hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12-2.

Theo Plo

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *