Ngành Thanh tra tiến hành 1.885 cuộc thanh tra hành chính và 36.580 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Ngày 24-4, Thanh tra Chính phủ tổ chức Họp báo công bố về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I, kế hoạch công tác Quý II năm 2017.

Trong quý I, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 1.885 cuộc thanh tra hành chính và 36.580 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm kinh tế 41.821 tỷ đồng và 168 ha đất, kiến nghị thu hồi 8.7773 tỷ đồng và 80 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 259 tập thể, cá nhân; ban hành 26.331 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6.992 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 21 vụ, 47 đối tượng.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được Thanh tra Chính phủ chú trọng, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai. Trong quý I, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 84.252 lượt công dân với 61.245 vụ việc; có 1.114 đoàn đông người. Bên cạnh đó, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận 67.534 đơn thư các loại (tăng 57,5% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó, đã xử lý 44.851 đơn đủ điều kiện.

Theo Thanh tra Chính phủ, dự kiến trong quý 2-2017 sẽ triển khai 10 cuộc thanh tra với các nội dung: Công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, tập trung vào việc chuyển đổi sử dụng đất từ đất quốc phòng, an ninh sang mục đích khác (tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa); trách nhiệm trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với thực hiện thí điểm chức năng vốn chủ sở hữu vốn Nhà nước; công tác quản lý nhà nước về du lịch tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; công tác quản lý nhà nước về giáo dục tại Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Theo Noichinh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *