Huyện Đại Từ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch phát triển – kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm

(Pháp lý) – Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của huyện như; kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, kỷ niệm 95 năm huyện Đại Từ hình thành và phát triển, tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Đại Từ lần thứ VI năm 2017.

Trụ sở UBND huyện Đại Từ
Trụ sở UBND huyện Đại Từ

Năm nay, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước nói chung còn nhiều khó khăn; Việc phân bổ một số nguồn vốn của trung ương, tỉnh còn chậm so với kế hoạch. Các nguồn vốn huy động cho công tác đầu tư, XDCB còn gặp khó khăn. Giá thịt lợn xuống thấp ảnh hưởng đến người chăn nuôi. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp.

Những tồn tại trong công tác quản lý đất đai trong những năm trước đây như: giao đất không đúng thẩm quyền, làm nhà trên đất nông nghiệp…; một số vướng mắc trong công tác Bồi thường GPMB nhất là các dự án kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của huyện. Nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế đã gây khó khăn cho việc triển khai, thực hiện một số dự án, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn một số xã.

Nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn, 9 tháng năm 2017, UBND huyện đã bám sát Nghị quyết của cấp uỷ, Hội đồng nhân dân huyện, luôn đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò cá nhân trong lãnh đạo. Duy trì chế độ hội họp và quy chế làm việc của UBND huyện để thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc phát sinh của các ngành và cơ sở. Đảm bảo chế độ báo cáo xin ý kiến của Huyện ủy, UBND tỉnh; tăng cường sự phối hợp giải quyết công việc với các Sở, ngành của Tỉnh, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể xã hội.

Trong chỉ đạo, điều hành thể hiện rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị;

Trong 9 tháng đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, đề án trên các lĩnh vực. Trong đó tập trung xây dựng và thực hiện các nhóm giải pháp đột phá để đảm bảo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ.

Cụ thể, trong 9 tháng 2017, UBND huyện đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt tập trung chỉ đạo quyết liệt vào một số nội dung trọng tâm như: Phát động và triển khai tốt các phong trào thi đua lập thành tích trên các lĩnh vực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, kỷ niệm 95 năm huyện Đại Từ hình thành và phát triển; Công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách (trong đó trọng tâm là khu vực trung tâm huyện), công tác chỉ đạo, giải quyết các tồn tại kéo dài trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, công tác thu ngân sách trên địa bàn là 123.114 triệu đồng đạt 74,2 % KH. Trong đó, thu cân đối ngân sách ước thực hiện 117.462 triệu đồng, đạt 73 % KH và triển khai các dự án lớn trong năm đều được chỉ đạo quyết liệt. Ngoài ra trong sản xuất nông nghiệp diện tích gieo cấy vụ xuân hoàn thành vượt mức kế hoạch giao; Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định. Lĩnh vực Văn hoá xã hội phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của huyện và nhu cầu của nhân dân. Các hoạt động văn hoá – văn nghệ – thể dục, thể thao, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Đinh Dậu và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Đạt được kết quả trên, là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở. Sự phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội đã đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017 là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Văn Lộc

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *