Hội Luật gia VN tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

(Pháp lý). Ngày 18/12/2017 vừa qua, tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý (trong khuôn khổ Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021 được thực hiện theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các ông: Nguyễn Văn Quyền – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN); ông Lê Minh Tâm – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HLGVN, bà Lê Thị Kim Thanh – Phó Chủ tịch HLGVN… và các đại biểu đại diện Hội Luật gia một số tỉnh thành trong cả nước.

Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021 được thực hiện theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng kỉ niệm chương cho Lãnh đạo HLGVN
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng kỉ niệm chương cho Lãnh đạo HLGVN

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Kim Thanh – Phó Chủ tịch HLGVN đã trình bày dự kiến và định hướng những nhiệm vụ chính để triển khai thực hiện đề án trong năm 2018. Định hướng nhấn mạnh: “Nhằm thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số: 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và Quyết định, Chỉ thị khác của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền về phổ biến, giáo dục pháp luật. Và để phát huy vai trò của giới luật gia trong việc tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, Thường trực trung ương Hội định hướng trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 của Hội Luật gia Việt Nam: Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Liên đoàn luật sư Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, trong đó có Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021, và tiếp tục phát huy vai trò thành viên, tham gia tích cực và có hiệu quả vào hoạt động của Hội từ Trung ương đến các cấp, bên cạnh đó tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội; huy động nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL. Trong năm 2018, tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng mới được ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017 và 2018, trong đó tập trung vào những văn bản: Bộ Luật hình sự; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật trợ giúp pháp lý; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật tiếp cận thông tin; Luật quy hoạch; Luật bảo vệ và phát triển rừng; Luật trẻ em… Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Công ước quốc tế về chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo, vô nhân đạo đối với con người và các Công ước về quyền con người khác.”

Ông Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phát biểu tại Hội nghị
Ông Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị ông Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chia sẻ “Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và một số vấn đề đặt ra đối với công tác xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn mới: Đó là cần thông tin chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực; kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng các hình thức PBGDPL, phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi, trình độ của các đối tượng được PBGDPL và tuyên truyền, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; gắng với việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của địa phương và đời sống hằng ngày của người dân; Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức, gia đình và xã hội; nắm vững nội dung, hình thức, phương pháp PBGDPL; hiểu đối tượng, có khả năng phán đoán, nắm bắt được phản ứng của đối tượng; biết vận dụng các quy luật của tư duy để nâng nhận thức của đối tượng thành ý thức; nắm vững nhu cầu, mong muốn của đối tượng; khả năng phân tích, nhận định, phát hiện điều chỉnh, am hiểu pháp luật, nắm vững các kỹ năng mềm. Đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo chương trình do Bộ Tư pháp ban hành; định kỳ tổ chức, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đa dạng hóa hình thức gắng với việc thực hiện nghĩa vụ học tập, tìm hiểu pháp luật bắt buộc trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức; biện soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến bám sát nghiệm vụ chính trị và nhu cầu của cán bộ nhân dân; tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, tài liệu giữa cơ quan, tổ chức nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn lực; nâng cấp cơ sở hạ tần kỹ thuật, ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, viễn thông trong hoạt động PBGDPL với định dạng phù hợp.

Bên cạnh đó, cần phải phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tạp chí chuyên ngành, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử trong xây dựng, phát triển chuyên trang, chuyên mục thông tin PBGDPL phù hợp và hiệu quả./.

TRẦN NHƯ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *