Bộ Công an: Triển khai 2.022 cuộc Thanh tra hành chính

Ngày 29-8-2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trong Công an nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Luật thanh tra 2010 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện những quy định của Luật thanh tra 2004, gồm 7 Chương, 78 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Qua 6 năm thực hiện các quy định của Luật Thanh tra 2010, tổ chức và hoạt động thanh tra trong Công an nhân dân từng bước được củng cố và kiện toàn từ Thanh tra Bộ đến Thanh tra Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đơn vị, địa phương trong cả nước. Hoạt động thanh tra hành chính, chuyên ngành đi vào nền nếp, ngày càng hiệu quả phục vụ đắc lực cho lãnh đạo quản lý, điều hành nhiệm vụ chính trị được giao. Lực lượng thanh tra Công an nhân dân đã tiến hành hàng ngàn cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự của Bộ Công an và chất lượng thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân.

 Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị

Trong 6 năm qua, Bộ Công an đã triển khai 2.022 cuộc thanh tra hành chính đối với Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực công tác cơ bản, trọng tâm của Ngành. Tiến hành 885 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an; 203 cuộc thanh tra đột xuất và 09 cuộc thanh tra liên ngành. Qua hoạt động Thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cá nhân và tổ chức có sai phạm; có 98 kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hoặc hủy bỏ các quy định không còn phù hợp về thực hiện chính sách, pháp luật…

Từ năm 2011 đến nay, Bộ Công an đã tổ chức 12 đợt tập huấn và phối hợp Trường cán bộ Thanh tra tổ chức 08 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra cho cán bộ làm công tác thanh tra thuộc Công an các đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, để giúp đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nắm vững và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra, năm 2016 Bộ Công an đã cho in và phát hành Sổ tay nghiệp vụ thanh tra Công an nhân dân; trong đó, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra cũng như các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an cấp phát cho Công an các đơn vị, địa phương.

Theo Bộ Công an

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *