Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao trong năm 2018

Sáng 12/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018 với tỷ lệ 436/439 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành chiếm 88,8%.

4
Sáng 12/6, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, về cơ bản, đại biểu Quốc hội tán thành với dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Theo đó, Quốc hội sẽ tập trung vào các nhóm nội dung chính là xem xét báo cáo của các cơ quan hữu quan, chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát chuyên đề và xem xét việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, đồng thời, nhất trí với dự kiến chi tiết các nội dung của chương trình.

Để bảo đảm chất lượng, tính khả thi của chương trình giám sát năm 2018, về giám sát chuyên đề, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chỉ giám sát 1 chuyên đề tại kỳ họp thứ 5, không tổ chức giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 6 để tập trung cho các nội dung nêu trên.

Đồng thời, bổ sung nội dung lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến Kỳ họp thứ 6 vào dự thảo Nghị quyết.

Sau khi nghe trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Tổng thư ký Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Kết quả có 436/439 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành chiếm 88,80% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết quy định, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo, tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011- 2016.

Tại kỳ họp thứ 6, bên cạnh việc xem xét các báo cáo thường niên, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn theo Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội.

Trước đó, về giám sát chuyên đề, Tổng thư ký Quốc hội cho biết đã nhận được 396 phiếu trên tổng số 491 đại biểu Quốc hội khóa XIV; trong đó:

– Có 302/396 ý kiến (76,2%) tán thành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

– Có 288/396 ý kiến (72,7%) tán thành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế – xã hội;

– Có 171/396 ý kiến (43,1%) tán thành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

– Có 72/396 ý kiến (18,1%) tán thành giám sát chuyên đề việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Bizlive

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *