Công bố kỷ luật một số quan chức địa phương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 3 tỉnh ủy viên, yêu cầu một phó bí thư tỉnh uỷ nghiêm túc rút kinh nghiệm…

Ông Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ông Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong các ngày 16, 17-6 và 23, 24-7-2015 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa 11) đã họp kỳ thứ 32 và 33.

Ông Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên; ông Phạm Hoàng Anh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Võ Văn Tánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Hậu Giang.

Đối với ông Lê Thanh Phương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hạng mục thuộc dự án ứng dụng công nghệ thông tin (các năm 2012-2013), ông đã vi phạm các nguyên tắc, quy định quản lý tài chính của Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để một số đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông vi phạm nghiêm trọng về quản lý tài chính, gây thất thoát, lãng phí tiền và tài sản của Nhà nước, một số cán bộ, đảng viên vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phải xử lý kỷ luật; để đơn vị xảy ra mất đoàn kết nội bộ.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Phương bằng hình thức “cách chức các chức vụ trong Đảng”.

Đối với ông Phạm Hoàng Anh, trong thời gian là Tỉnh uỷ viên, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; và ông Võ Văn Tánh, khi còn đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Ngã Bảy đã thiếu gương mẫu, lợi dụng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong thực hiện chính sách đất đai để vụ lợi.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Hoàng Anh bằng hình thức “cảnh cáo”; thi hành kỷ luật ông Võ Văn Tánh bằng hình thức “khiển trách”.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Bình và ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011-2016 cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy chế làm việc. Nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo còn một số khuyết điểm, thiếu sót, như chưa thực hiện đầy đủ quy chế làm việc đã ban hành; việc triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, dự án quan trọng cấp bách và một số vấn đề quan trọng khác có được bàn bạc, thảo luận nhưng không thể hiện trong các biên bản họp của Ban Cán sự đảng.

Chưa thực hiện đúng quy chế làm việc của Tỉnh uỷ và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong việc để UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia khi chưa báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Một số danh mục, địa điểm đầu tư trùng lặp với dự án khác dẫn đến phải điều chỉnh; dùng một phần nguồn kinh phí dự phòng của tỉnh để cấp cho một số công trình dự án chưa đúng quy định của Luật Ngân sách, trong đó có 1 tỷ đồng để mở rộng nghĩa địa Đá Bạc thuộc phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.

Đối với ông Nguyễn Hữu Hoài, trên cương vị Phó bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, ông đã có đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tuy nhiên có trách nhiệm của người đứng đầu đối với các thiếu sót khuyết điểm của Ban Cán sự UBND tỉnh; cá nhân và gia đình đã thiếu thận trọng trong việc an táng thân sinh tại nghĩa địa Đá Bạc khi chưa hoàn thành thủ tục pháp lý.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Bình và ông Nguyễn Hữu Hoài nghiêm túc rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên.

Theo VnEconomy

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *