Ban Nội chính Trung ương góp phần nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Ngày 09-8, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tới thăm và làm việc với Ban Nội chính Trung ương. Tham dự buổi làm việc, về phía Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí: Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Thái Thị Bích Liên, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy.

Về phía Ban Nội chính Trung ương có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực; thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ban.

 Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Thay mặt Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực đã Báo cáo khái quát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế của Ban Nội chính Trung ương; một số kết quả nổi bật của Ban Nội chính Trung ương cũng như công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua và dự kiến một số nội dung cần phối hợp trong thời gian tới.

Về kết quả nổi bật của Ban Nội chính Trung ương từ khi tái lập đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn; nỗ lực cố gắng trong công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo chọn những lĩnh vực trọng tâm, những việc, những khâu khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp trong công tác nội chính và PCTN để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác: (1) Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo lựa chọn những vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo; (2) Chủ động tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN, nhất là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; (3) Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo chỉ đạo khắc phục việc cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật đối với các bị cáo phạm tội tham nhũng; xử lý vướng mắc trong công tác giám định tư pháp; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong đấu tranh PCTN; (4) Tham mưu sơ kết, tổng kết, thẩm định và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Đảng về công tác nội chính và PCTN; (5) Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác PCTN và công tác nội chính.

 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu

Đánh giá kết quả công tác nội chính và PCTN của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tổ chức thực hiện khá toàn diện, đồng bộ.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được quan tâm thực hiện. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật. Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đến nay, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm 10 vụ/136 bị cáo, tuyên phạt: 04 bị cáo với 05 mức án tử hình, 11 bị cáo tù chung thân, 03 bị cáo tù 30 năm, 117 bị cáo tù từ 15 tháng đến dưới 30 năm, phạt tù cho hưởng án treo 10 bị cáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, với sự ra đời của Ban Nội chính Trung ương, công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt được những kết quả quan trọng, có bước chuyển biến mạnh mẽ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Sau thời gian tái lập, mặc dù trong điều kiện còn khó khăn, nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trong tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về công tác nội chính và PCTN.

 Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm phát triển kinh tế – xã hội, tiềm ẩn nguy cơ về mất an ninh chính trị, vi phạm pháp luật, phức tạp tôn giáo, tham nhũng… Với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Thành phố, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác PCTN được quan tâm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Ban Nội chính Trung ương, giúp Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa công tác nội chính và PCTN trên địa bàn Thành phố.

Tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đánh giá cao kết quả nổi bật của Đảng bộ và các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác nội chính và PCTN thời gian qua; nhất là việc đưa ra xét xử nghiêm minh một số vụ án tham nhũng lớn trên địa bàn.

 Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực trình bày Báo cáo

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực trình bày Báo cáo

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong muốn Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nâng cao công tác phối hợp, tập trung vào các nhiệm vụ sau: (1) Cần nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phong phú của Thành phố để tham mưu hoàn thiện thể chế kinh tế – xã hội và PCTN của Đảng và Nhà nước với mục tiêu cao nhất là nội chính và PCTN phải phục vụ tốt nhất cho sự nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội. (2) Nghiên cứu cơ chế kiểm soát quyền lực về PCTN và các đề án lớn mà Ban Nội chính Trung ương được giao. (3) Nghiên cứu mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng. (4) Xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (5) Xây dựng văn hóa tiết kiệm không tham nhũng. (6) Tôn trọng, bình tĩnh xem xét, bảo vệ những chủ trương, những cách làm đột phá sáng tạo của vì sự ổn định và phát triển của Thành phố, cả nước và khu vực.

Theo Noichinh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *