182/197 người do Trung ương giới thiệu trúng cử ĐBQH

Về kết quả bầu cử ĐBQH, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XIV là 870 người, tổng số đại biểu trúng cử trong ngày 22.5 và bầu thêm ngày 29.5 ở Cần Thơ là 496 người. Trong đó đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 182/197 người trúng cử.

Tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XIV là 870 người, tổng số đại biểu trúng cử trong đợt bầu cử ngày 22.5 và bầu thêm ngày 29.5 ở Cần Thơ là 496 người.

Sáng 8.6, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ sáu. Tại phiên họp ông Nguyễn Hạnh Phúc -Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã báo cáo về kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

Theo báo cáo, số cử tri cả nước 67.485.480 cử tri, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 67.049.200 cử tri, đạt 99, 35%. Nhìn chung tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao trên 90%, trong đó có Thừa Thiên Huế cao nhất là 99,99%; các tỉnh Yên Bái 99,98%; Quảng Nam 99,97%; Bình Thuận 99,97%; Lai Châu 99,96%; Trà Vinh 99,94%; Kon Tum, Bến Tre, Hậu Giang 99,93%.

Về kết quả bầu cử ĐBQH, ông Phúc cho biết: Tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XIV là 870 người, tổng số đại biểu trúng cử trong ngày 22.5 và bầu thêm ngày 29.5 ở Cần Thơ là 496 người. Trong đó đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 182/197 người trúng cử; Khối cơ quan của TƯ Đảng có 12/12 người trúng; Khối Chủ tịch nước có 3/3 người trúng; Khối Chính phủ có 17/17 người trúng; Khối Tòa án có 1/1 người trúng; Viện kiểm sát có 1/1 người trúng; Bộ Quốc phòng có 15/15 người trúng; Bộ Công an có 3/3 người trúng; Quốc hội có 104/113 người trúng; Mặt trận và các tổ chức thành viên có 25/31 người trúng; Có 15 người do Trung ương giới thiệu nhưng không trúng cử ở các địa phương.

Về cơ cấu kết hợp, dân tộc thiểu số thiếu 4 người so với dự kiến; phụ nữ thiếu 17 người so với dự kiến; ngoài Đảng giảm 4,2 so với khóa XIII; trẻ tuổi cao hơn 21 người so với dự kiến; Số tái cử bằng số dự kiến, nhưng giảm 1,1 so với khóa XIII; tự ứng cử giảm 0,4% so với khóa XIII.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm, việc phải hủy bỏ kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở khu vực bỏ phiếu số 2, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang vì có vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Địa phương này đã tiến hành bầu lại vào ngày 5.6.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ gửi về cho thấy, đại biểu HĐND tỉnh có 3908 người trúng cử, thiếu 8 đại biểu; Cấp đại biểu HDND huyện có 25.179 người trúng cử, thiếu 120 đại biểu; Cấp đại biểu HĐND xã có 291.273 người trúng cử, thiếu 6.626 đại biểu.

Nói về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021, ông Phúc chỉ ra một số bất cập, hạn chế. Đơn cử như không bầu được đủ số lượng ĐBQH theo dự kiến, cơ cấu đại biểu chưa đạt được như định hướng dự kiến ban đầu đủ nhất là tỷ lệ nữ, tỷ lệ người ngoài Đảng, có nơi phải tiến hành bầu cử thêm.

“Vẫn có trường hợp để xảy ra sai sót trong in ấn phiếu dẫn đến việc phải hủy bỏ kết quả bầu cử và phải tiến hành bầu cử lại, sơ xuất trong việc kiểm soát số lượng phiếu phát ra, số phiếu thu vào, việc đóng dấu đã bỏ phiếu. Nhiều nơi bầu chưa đủ số lượng đại biểu HĐND nhất là đại biểu HĐND cấp xã. Tình trạng bầu hộ, bầu thay vẫn chưa được khắc phục” – ông Phúc cho biết.

Ông Phúc cho biết thêm, trong công tác hiệp thương, giới thiệu, lựa chọn ứng cử viên vẫn còn có hạn chế đó là việc loại một số ứng cử viên ứng cử ĐBQH trong hiệp thương lần thứ 3 mà được cử tri nơi cư trú, cử tri ở cơ quan tín nhiệm đã gây dư luận không tốt.

Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử giữa các nơi vẫn chưa thực hiện thống nhất, có nơi tổ chức ít, có nơi tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc gây tâm lý cho người ứng cử. Trong vận động bầu cử vẫn có trường hợp thiếu bình đẳng.

Theo Danviet

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *