Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2017

Tăng mức lương cơ sở, áp dụng quy định mới về thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, tăng thời hạn thanh toán phí bảo hiểm của doanh nghiệp môi giới, điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên… là những chính sách mới có hiệu lực kể từ 1/7/2017.

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2017

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2017.

Mức lương cơ sở này sẽ dùng làm căn cứ để tính: Mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này; mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Để thuận tiện trong việc thực hiện mức lương cơ sở mới với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 1/7/2017). Thông tư này hướng dẫn chi tiết cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đại biểu HĐND; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố…

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cho phép chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn

Đây là nội dung mới nổi bật được quy định tại Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

Theo đó, khi có nhu cầu chuyển đổi, chủ đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng hải Việt Nam. Chậm nhất sau 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Cục Hàng hải gửi văn bản hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng hải lấy ý kiến của Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh nơi xây dựng cảng; thẩm định và báo cáo Bộ GTVT. Chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo, Bộ GTVT phải có văn bản trả lời chấp thuận chuyển đổi hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ

Nghị định 169/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 quy định về việc xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.

Theo đó, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ do người nhận hàng không đến nhận, hoặc từ chối nhận hàng: Người vận chuyển được mang bán đấu giá nhưng phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa theo quy định. Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định, người vận chuyển phải nộp kèm các giấy tờ sau đây cho cơ quan hải quan: Văn bản đề nghị làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa đối với hàng hóa bị lưu giữ; bản chính bằng chứng liên quan đến việc thông báo về hàng hóa bị lưu giữ theo quy định tại Điều 7 của nghị định này.

Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra

Nghị định 55/2017/NĐ-CP về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra có hiệu lực từ ngày 1-7-2017.

Nghị định quy định hồ sơ đăng ký lần đầu gồm: Giấy đăng ký cấp mã số nhận diện ao nuôi (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này); bản sao sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi. Hồ sơ đăng ký lại gồm: Giấy đăng ký cấp lại mã số nhận diện ao nuôi (Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này); bản gốc Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm đề nghị cấp lại; bản sao sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi.

Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm đã được cấp theo Nghị định 36/2014/NĐ-CP vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Sắp xếp lại thời gian làm việc của giáo viên dạy nghề

Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giảng dạy tại trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, giữ nguyên quy định về thời gian làm việc của nhà giáo dạy cao đẳng, trung cấp là 44 tuần/năm, chế độ tuần làm việc 40 giờ nhưng sắp xếp và phân bổ lại thời gian làm việc như sau:

Thực hiện công tác giảng dạy/giáo dục học viên/học sinh/sinh viên: Trình độ cao đẳng: 32 tuần; trình độ trung cấp: 36 tuần.

Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa/nâng cao, nghiên cứu khoa học: Trình độ cao đẳng: Từ 12 tuần giảm xuống còn 8 tuần; trình độ trung cấp: Từ 8 tuần giảm xuống còn 4 tuần.

Thực tập tại doanh nghiệp/cơ quan chuyên môn: 4 tuần.

Trường hợp không sử dụng hết thời gian học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thì quy đổi thời gian còn lại sang công tác giảng dạy hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng/Giám đốc giao.

Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1-7-2017; bãi bỏ Mục II Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH và Chương III Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH.

Luật đấu giá tài sản 2016

Luật đấu giá tài sản 2016 được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 17/11/2016 với 8 chương và 81 điều quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản,…

Không đấu giá chứng khoán và tài sản của Nhà nước ở nước ngoài

Theo quy định, những tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá thì phải thực hiện thủ tục đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016, trừ 2 loại là đấu giá đối với chứng khoán và tài sản của nhà nước ở nước ngoài.

Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá đơn cử như:

Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

Tiêu chuẩn để được làm đấu giá viên

Để trở thành đâu giá viên đấu giá tài sản phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá, trừ các trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá như sau:

Người đã là luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên, trọng tài viên có thời gian hành nghề từ 02 năm trở lên;

Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên.

Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Hướng dẫn mới về tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010. Theo đó:

Các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trả cho đại lý bảo hiểm tỷ lệ hoa hồng tối đa dựa trên phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng.

Tỷ lệ hoa hồng tối đa của một số nghiệp vụ bảo hiểm phổ biến:

– Bảo hiểm phi nhân thọ:

+ Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại: 5%

+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy: 20%

Đối với hợp đồng bảo hiểm trọn gói hoa hồng được tính bằng tổng số hoa hồng của từng nghiệp vụ được bảo hiểm.

– Bảo hiểm nhân thọ nộp phí 01 lần:

+ Bảo hiểm tử kỳ: 15%

+ Bảo hiểm sinh kỳ: 5%

Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm thì tỷ lệ hoa hồng tối đa bằng 50% các tỷ lệ tương ứng áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân cùng loại.

– Các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe: 20%.

Điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên

Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau tại Điểm b Khoản 5 Điều 4 Nghị định 12/2015/NĐ-CP . Khung giá tính thuế cụ thể đối với khoáng sản kim loại và không kim loại, sản phẩm của rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên, nước và yến sào thiên nhiên được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 44.

Khung giá nêu trên sẽ được điều chỉnh khi:

– Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu tại khung giá.

– Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định.

Bảng giá tính thuế tài nguyên cụ thể do UBND cấp tỉnh ban hành phù hợp với khung giá của Bộ Tài chính.

Áp dụng quy định mới về thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (ĐGTS)

Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định cụ thể mức tối đa thù lao dịch vụ ĐGTS (hiện hành là phí ĐGTS) tương ứng khung giá trị TS theo giá khởi điểm với TS tại Khoản 1 Điều 4 Luật ĐGTS 2016. Đơn cử như sau:

– Đối với giá trị TS theo giá khởi điểm/hợp đồng dưới 50 triệu đồng thì mức tối đa thù lao dịch vụ ĐGTS là 8% giá trị TS bán được;

– Đối với giá trị TS theo giá khởi điểm/hợp đồng từ 50 triệu đến 100 triệu đồng thì mức tối đa thù lao dịch vụ ĐGTS là 3,64 triệu đồng + 5% trên phần chênh lệch giá trị TS theo giá trúng ĐG với giá khởi điểm;

Xem chi tiết tại Thông tư 45/2017/TT-BTC (thay thế Thông tư 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 và bãi bỏ Điều 13 Thông tư 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012).

Theo PLXH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *