Chính sách tiền lương: sẽ tăng lương công chức từ năm 2015

Theo Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp sẽ tăng lương cán bộ công chức từ năm 2015.

Sẽ tăng lương công chức từ năm 2015. Ảnh minh họa.
Sẽ tăng lương công chức từ năm 2015. Ảnh minh họa.

Tại Thông báo 104/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giao các Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.v.v. khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Đề án trong đó có đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.

Theo đề án này trước mắt đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở. Việc mở rộng quan hệ tiền lương tối thiểu – trung bình – tối đa, thiết kế lại thang, bảng lương xem xét kéo dài hơn lộ trình đã dự kiến. Nguyên tắc thiết kế thang, bảng lương theo định hướng đã nêu tại Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI.

Ngoài ra sẽ tiến hành cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bổ sung các giải pháp về cơ cấu ngân sách, rà soát chi tiêu,…; cần thiết thì nêu điều kiện để thực hiện được các giải pháp đó và để thực hiện cải cách điều chỉnh tiền lương. Cần trình theo hướng tích cực và kiên quyết để có được khoản ngân sách ưu tiên giải quyết tiền lương, lương hưu, trợ cấp người có công.

Xem xét tổng thể từng đề án về lộ trình, nguồn để đề xuất thời điểm tách các chính sách độc lập với nhau và nghiên cứu lộ trình bắt đầu thực hiện từ năm 2015.

Đồng thời đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo DSPL

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *