“Chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực lãnh đạo”

Nhân dịp tổng kết 5 năm Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Báo PLVN đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng Lê Chiêm – Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng. Theo Thượng tướng, hiệu quả của việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy cơ quan, đơn vị.

3

– Thưa Thứ trưởng, được biết Bộ Quốc phòng là một trong những Bộ, ngành đã tổ chức thực hiện tích cực, có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và được coi như một điển hình trong tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật, Xin Thứ trưởng cho biết những hoạt động nổi bật mà Bộ Quốc phòng tổ chức để hưởng ứng Ngày Pháp luật? Thứ trưởng đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Việc tổ chức ngày này.

Thượng tướng Lê Chiêm: Như đồng chí đã biết, Ngày 9/11/2013 Chính phủ công bố là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam). Năm nay, tổng kết 5 năm Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Ngay từ đầu năm, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai mạnh mẽ hoạt động thi hành pháp luật, điều tra, thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật…

Triển khai tổng kết 5 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật ở các cấp, các tổ chức quần chúng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân xuất sắc trong triển khai, hướng dẫn, thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội; tiếp tục chỉ đạo làm điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các loại hình đơn vị quân đội bằng hình thức sân khấu hóa để rút kinh nghiệm, nhân rộng ra toàn quân (Vừa qua, Quân đoàn 2, Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh Hòa Bình, Lữ đoàn 144/BTTM, Trường Sĩ quan Chính trị là những đơn vị được Bộ Quốc phòng giao làm điểm đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ này).

Trên cơ sở kết quả tổng kết của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi giao lưu “Sáng mãi tinh thần thượng tôn pháp luật”. Chương có sự tham dự của các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và được truyền hình trực tiếp trên kênh Quốc phòng Việt Nam để toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân và nhân dân được xem Chương trình.

Việc tổ chức các hoạt động trên, có ý nghĩa rất thiết thực đối với việc giáo dục nâng cao nhận thức về Ngày Pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; rút ra những kinh nghiệm, phổ biến những mô hình hay cách làm hiệu quả; tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hưởng ứng Ngày Pháp luật; tìm ra các giải pháp tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thời gian tới ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

– Thưa Thứ trưởng, qua 5 năm triển khai Ngày Pháp luật, ông có nhận xét gì về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và công tác tổ chức Ngày pháp luật nói riêng tại Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Chiêm: Có thể nói, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong Quân đội công tác này được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện từ rất sớm; chính vì làm tốt công tác này, đã góp phần quan trọng tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho Quân đội luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong Quân đội lại càng có ý nghĩa. Từ khi Ngày Pháp luật Việt Nam được công bố, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã được triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động và đã thực sự trở thành ngày hội sinh hoạt chính trị, pháp lý sôi nổi, thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị quân đội; góp phần thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng thành các quy định của pháp luật và nhanh chóng đưa pháp luật đi vào cuộc sống.

– Xin ông cho biết, trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng làm gì để Ngày Pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và không hình thức?

Thượng tướng Lê Chiêm: Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; quản lý nhà nước bằng pháp luật và yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới, thời gian tới chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó:

– Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng, đẩy mạnh triển khai thi hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, nhất là các văn bản có liên quan đến đời sống, học tập, công tác của Bộ đội.

– Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng;

– Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình hiệu quả (làm sao công tác tuyên truyền, PBGDPL phải bảo đảm cho bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện); tạo phong trào rộng rãi trong toàn quân đối với công tác này; gắn công tác PBGDPL với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao;

– Lấy hiệu quả của việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy cơ quan, đơn vị./.

– Xin cám ơn Thứ trưởng!

Theo Baophapluat.vn

Nguồn bài viết: http://baophapluat.vn/an-ninh-quoc-phong/chap-hanh-phap-luat-nha-nuoc-ky-luat-quan-doi-la-mot-trong-nhung-tieu-chi-de-danh-gia-nang-luc-lanh-dao-421927.html

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *