Bộ Công an: Tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2011-2015. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, cải cách tư pháp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cải cách tư pháp là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải hết sức thận trọng, có lộ trình, bước đi thích hợp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn diện công tác cải cách tư pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và từng cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Kết quả triển khai thực hiện chủ trương cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW trong Công an nhân dân đã thu được nhiều thành tích quan trọng, mọi mặt công tác Công an liên quan đến công tác cải cách tư pháp đã được đổi mới, từng bước hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Các ý kiến tại Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2011-2015; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, tập trung vào một số nội dung như: việc hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương khẳng định, kết quả tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015 của Bộ Công an đã đáp ứng đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đã được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo sát sao. Thời gian tới, Bộ Công an cần tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức về cải cách tư pháp trong toàn lực lượng, đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý phù hợp với thực tiễn; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ, năng lực; tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan về công tác cải cách tư pháp…

Theo Noichinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *