Bộ Công an hướng dẫn người nước ngoài khai báo tạm trú

Theo Bộ Công an, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có thể khai báo tạm trú bằng hai hình thức bằng trang thông tin điện tử hoặc phiếu khai báo tạm trú.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 53/2016 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng của thông tư gồm người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, cơ sở có người nước ngoài tạm trú qua đêm (viết tắt là cơ sở lưu trú); cơ quan có trách nhiệm trong quản lý cư trú của người nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Có hai hình thức để người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thực hiện khai báo tạm trú, gồm: trang thông tin điện tử hoặc phiếu khai báo tạm trú. Trong đó, cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử. Các cơ sở lưu trú khác được lựa chọn một trong hai cách thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử hoặc bằng phiếu khai báo tạm trú, khuyến khích thực hiện qua trang thông tin điện tử.

 Bộ Công an ban hành thông tư hướng dẫn người nước ngoài tại Việt Nam khai báo tạm trú. Ảnh: TUYẾN PHAN

Bộ Công an ban hành thông tư hướng dẫn người nước ngoài tại Việt Nam khai báo tạm trú. Ảnh: TUYẾN PHAN

Đối với hình thức khai báo qua trang thông tin điện tử, người khai báo truy cập trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú, cung cấp thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số giấy CMND hoặc thẻ CCCD hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo.

Thông tin khai báo tạm trú gồm: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài. Có thể nhập theo từng trường hợp vào các ô nhập dữ liệu hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo tập tin mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử.

Đối với hình thức khai báo bằng phiếu khai báo, người khai báo tạm trú liên hệ trực ban công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm công an (gọi chung là công an cấp xã) để được cung cấp mẫu phiếu khai báo tạm trú theo mẫu.

Người khai báo ghi thông tin vào phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp cho trực ban công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Trực ban công an cấp xã tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo bằng phiếu khai báo tạm trú 24 giờ/7 ngày.

Cơ quan này sẽ kiểm tra phiếu khai báo tạm trú, nếu chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung, thực hiện xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực ban và trả ngay phiếu khai báo tạm trú cho người khai báo tạm trú; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Theo Plo