Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân

50 Views

Ngày 24-12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tờ rơi, tờ gấp tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin.

Việt Nam là một trong hơn 100 quốc gia có quy định về quyền tiếp cận thông tin. Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân là một trong những tiêu chí quan trọng để Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững; góp phần xây dựng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước đối với người dân, từ đó củng cố niềm tin của người dân đối với cơ quan nhà nước. Để những giá trị pháp lý tiến bộ của Luật tiếp cận thông tin đi vào cuộc sống, cần có nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến văn bản này, trong đó phát hành tờ rơi, tờ gấp là một cách để hỗ trợ người dân hiểu thêm nội dung của Luật.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, đại diện Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính (Bộ Tư pháp) đã giới thiệu về 2 loại tờ rơi, tờ gấp dành cho các đối tượng và trẻ em. Mỗi tờ rơi, tờ gấp có các nội dung về người có quyền tiếp cận thông tin; thông tin được tiếp cận; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin; thông tin công dân được tiếp cận, tiếp cận có điều kiện và không được tiếp cận; trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin; thời hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu…

Theo đó, công dân được tự do tiếp cận thông tin do cơ quan nhà nước công khai hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin. Cơ quan nhà nước công khai thông tin bằng cách: Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo; niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác; thông qua việc tiếp công dân; thông qua họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn.

Đối với người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin thông qua: hệ thống phát thanh, truyền hình; tài liệu chuyên đề; tờ rơi, ấn phẩm; sinh hoạt cộng đồng…

Đối với người khuyết tật, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước thiết lập cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử có cung cấp chức năng cơ bản để hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin, hội thảo nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về quyền tiếp cận thông tin nói chung và các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin nói riêng.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/201812/bao-dam-quyen-tiep-can-thong-tin-cua-nguoi-dan-304881/