Sai phạm tại trường Mầm non Sao Mai (TP Bắc Giang): Sẽ xử lý nghiêm?

(Pháp lý) – Từ năm 2013, một số giáo viên trường MN Sao Mai đã có đơn tố cáo bà Ngụy Thị Mến (hiệu trưởng) có dấu hiệu vi phạm về quản lý tài chính, có dấu hiệu trục lợi cá nhân, vi phạm quy chế dân chủ, trù dập người tố cáo… Ngày 31/12/2013, UBND TP Bắc Giang đã có thông báo kết quả giải quyết tố cáo, nhưng người tố cáo không đồng tình và tiếp tục gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền.

Nhiều sai phạm

Theo đó, ngày 15/4/2015, UBND tỉnh Bắc Giang đã có kết luận nội dung tố cáo số 956/KL-UBND do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ký. Liên quan đến nội dung tố cáo nhà trường lập 2 sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền đã chi được quyết toán không đúng với số tiền công khai trước cuộc họp hội đồng nhà trường, theo kết luận: Việc trường MN Sao Mai sử dụng “Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới” đã sử dụng từ tháng 5/2006 là vi phạm Điều 26 Luận Kế toán năm 2003. Một số chứng từ thanh toán chưa đúng quy định pháp luật; một số khoản chi không có trong quy chế chi tiêu nội bộ, không đúng chế độ. Bên cạnh đó, việc trường sử dụng “Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới” để theo dõi và công khai tài chính và việc thông báo công khai gồm cả một số khoản chi chưa được quyết toán và số liệu công khai không đúng số liệu chi được quyết toán qua kho bạc là việc làm tùy tiện, không đúng quy định. Trách nhiệm trước hết thuộc hiệu trưởng trường. Nội dung tố cáo hiệu trưởng trục lợi cá nhân vì 15 tháng liên tục không lên lớp vẫn nhận tiền thâm niên và 35% tiền ưu đãi là tố cáo đúng một phần. Cụ thể, việc tham gia các hoạt động giáo dục của hiệu trưởng chưa đảm bảo định mức số giờ theo quy định của Bộ GD&ĐT về việc quy định chế độ làm việc đối với giáo viên (GV) mầm non.

Lãnh đạo một số phòng, ban của UBND TP Bắc Giang trong buổi làm việc với báo chí
Lãnh đạo một số phòng, ban của UBND TP Bắc Giang trong buổi làm việc với báo chí

 

Về nội dung tố cáo bà Ngụy Thị Mến vi phạm quy chế dân chủ trong chỉ đạo, điều hành một số hoạt động của nhà trường, kết luận thanh tra khẳng định, nội dung tố cáo là đúng. Cụ thể, về công tác thi đua khen thưởng: Ngày 26/5/2014, nhà trường tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm xếp loại các danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014. Kết quả kiểm phiếu lần 1 có 29 GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Theo kết quả, trường đã lập danh sách báo cáo Ban thi đua của phòng GD&ĐT TP.

Sau khi xem xét, phòng GD&ĐT đã yêu cầu trường làm lại danh sách theo hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm học. Ngày 27/5/2014, hiệu trưởng trường không tổ chức bình xét mà lại có công văn đề nghị các danh hiệu thi đua cuối năm 2013 – 2014 gửi ban thi đua phòng GD&ĐT, trong đó danh hiệu Lao động tiên tiến là 21 GV và được xếp lại theo thứ tự tín nhiệm từ cao đến thấp (giảm 8 lao động tiên tiến so với kết quả xếp loại lần 1, trong đó có 7 GV ký đơn tố cáo). Mặc dù, hiệu trưởng không đạt tỷ lệ tín nhiệm nhưng vẫn có tên trong danh sách này. Việc đưa 8 GV ra ngoài danh sách không có sự bàn bạc thống nhất trong ban giám hiệu nhà trường. Sau đó, ngày 28/5/2014, hiệu trưởng mới triệu tập họp để bình xét thống nhất lại các danh hiệu thi đua. Cuộc họp này không bỏ phiếu mà chỉ ghi biên bản theo ngày tháng của biên bản kiểm phiếu lần 1, coi đây là kết quả bỏ phiếu lần 2.

Bà Nguyễn Thị Tám, Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai chưa đồng tình với một số kết luận của UBND tỉnh Bắc Giang
Bà Nguyễn Thị Tám, Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai chưa đồng tình với một số kết luận của UBND tỉnh Bắc Giang

 

Danh sách này cũng chỉ có 21 GV đạt lao động tiên tiến theo đúng danh sách đã gửi lên phòng GD&ĐT TP. Như vậy, việc bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014 của trường MN Sao Mai không đúng các hướng dẫn của cấp trên, không công khai, dân chủ, mang tính chủ quan, áp đặt của hiệu trưởng. Liên quan đến nội dung tố cáo hiệu trưởng trường phối hợp với trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang trù dập người tố cáo bằng cách cho luân chuyển 3 GV đi trường khác,theo kết luận thanh tra: Việc phòng GD&ĐT TP Bắc Giang gặp gỡ, trao đổi với 3 GV trường về việc luân chuyển tới trường khác là có thật. Tuy nhiên, không có căn cứ để kết luận, hiệu trưởng phối hợp với phòng GD&ĐT TP trù dập người tố cáo nhưng việc đặt vấn đề luân chuyển với một số GV trong khi không có kế hoạch dẫn tới nghi ngờ việc GV tố cáo bị trù dập, phòng GD&ĐT TP phải nghiêm túc rút kinh nghiệm… Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND TP Bắc Giang có hình thức kỷ luật đối với hiệu trưởng trường MN Sao Mai trong việc để ra những sai phạm và bố trí công tác phù hợp để ổn định nội bộ trường. Đồng thời xem xét lại việc xét thi đua năm học 2013 – 2014 của trường, việc bổ nhiệm, điều chuyển GV trong trường…

Xử lý kiểu “giơ cao đánh khẽ”?

Trao đổi với Phóng viên Pháp lý xung quanh việc xử lý toàn bộ những sai phạm tại kết luận của UBND tỉnh, ông Vi Văn Lâm, trưởng phòng Nội vụ TP Bắc Giang, cho biết: “Vụ việc được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo là vụ điểm và phải xử lý nghiêm. Quan điểm của thành phố là không bao che với bất cứ sai phạm nào tại trường MN Sao Mai. UBND TP sẽ hoàn tất việc xử lý những sai phạm và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/5/2015”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 22/4/2015, UBND TP Bắc Giang đã có công văn chỉ đạo các phòng ban của Thành phố thực hiện kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 13/5/2015, Phòng Nội vụ TP có báo cáo việc thực hiện kết luận. Theo báo cáo: Ngày 27/4/2015, phòng Nội vụ đã phối hợp với phòng GD&ĐT tổ chức kiểm điểm đối với bà Ngụy Thị Mến tại cơ sở và tham mưu Chủ tịch UBND TP lập hội đồng kỷ luật bà Mến theo quy định. Ngày 11/5, hội đồng kỷ luật cán bộ UBND TP đã tổ chức họp và đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật đối với bà mến với hình thức khiển trách và ngày 13/5, Chủ tịch UBND TP có quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Mến…

Về việc bình xét các danh hiệu thi đua, sau khi rà soát lại đề nghị của hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục và kiểm tra phiếu đánh giá viên chức năm học 2013 – 2-14 của nhà trường thì việc hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục TP đề nghị Chủ tịch UBND TP công nhận 20 CBGV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến là đúng quy định, số còn lại do không đủ điều kiện bình xét hoặc được bình xét nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Tuy nhiên, việc kết luận, xử lý những sai phạm tại trường MN Sao Mai không được sự đồng tình của nhiều GV. Theo bà Nguyễn Thị Tám (người đứng đơn tố cáo): Tại kết luận của UBND tỉnh không nêu rõ sai phạm trong thu chi khi trường thành lập hai sổ quỹ đen dẫn tới việc sai phạm này không bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn một số nội dung mà đoàn thanh tra không làm rõ là như việc giả mạo chữ ký của giáo viên vào sổ dự giờ để hưởng 35% phụ cấp đứng lớp, trù dập 8 GV đã ký đơn xếp loại lao động tiên tiến xuống trung bình sau đó lập danh sách giả mạo để báo cáo phòng GD&ĐT TP…

Chúng tôi đã làm đơn khiếu nại kết luận số 956/KL-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang tới các cấp có thẩm quyền.

Lạc Sơn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *