Quận Ngô Quyền (Hải Phòng): Đền bù đất nghi có khuất tất, hơn 2 năm không đối thoại với dân

(Pháp Lý). Dự án đường Đông Khê 2 do UBND quận Ngô Quyền làm chủ đầu tư và lập dự án từ năm 2011, nhưng đến nay dự án này không thể giải phóng mặt bằng được vì UBND quận Ngô Quyền làm sai quy định của pháp luật, thu hồi và đền bù đất có nhiều dấu hiệu khuất tất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi. Hơn 2 năm trôi qua, UBND TP Hải Phòng né tránh không thực hiện việc đối thoại công khai với dân.

Thu hồi và đền bù đất có khuất tất ?

Tháng 12 năm 2011, UBND TP. Hải Phòng ra Thông báo số 394, thu hồi trên 5 ha đất tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền để thực hiện khu tái định cư đường Đông Khê 2 do UBND thành phố giao cho quận Ngô Quyền làm chủ đầu tư và đã có quyết định thu hồi đất, quyết định phương án bồi thường. Cho đến nay đã gần 6 năm, người dân nơi đây vẫn gửi đơn thư đến các cơ quan thẩm quyền, báo chí vì UBND quận tính sai mức hỗ trợ giá đất ở trung bình, hỗ trợ vượt hạn mức đối với người dân có đất bị thu hồi.

Dự án đến nay vẫn bỏ hoang vì UBND quận Ngô Quyền thực hiện không đúng quy định của pháp luật đối với người dân có đất bị thu hồi
Dự án đến nay vẫn bỏ hoang vì UBND quận Ngô Quyền thực hiện không đúng quy định của pháp luật đối với người dân có đất bị thu hồi

Theo điều tra của Phóng viên Pháp lý điện tử, ngày 18/5/2012 UBND quận Ngô Quyền có văn bản số 240/UBND-TNMT gửi UBND TP. Hải Phòng với đề nghị cho phép chủ đầu tư được áp dụng hỗ trợ 40% giá đất ở trung bình của khu vực có các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi. Người dân có đất bị thu hồi phấn khởi vì mức hỗ trợ nêu trên đã được UBND thành phố chấp thuận về mặt chủ trương.

Tuy nhiên khi triển khai trên thực tế thì chủ trương trên đã bị “ biến dạng”, gây thiệt hại quyền lợi người có đất bị thu hồi, dẫn đến việc dân khiếu kiện và thanh tra thành phố phải vào cuộc.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 tháng

… Ban tiếp công dân cấp tỉnh tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, những vấn đề cần báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến chỉ đạo; về chủ trương, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh ít nhất 01 ngày trong 01 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này.. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh. ( Trích Điều 12, Luật tiếp công dân năm 2013)

Thanh tra thành phố khẳng định tại Báo cáo xác minh số ngày 11/4/2014: Theo quy định tại khoản 2, Điều 21 Nghị định số 69/2009 của Chính phủ, thẩm quyền của UBND thành phố được quyết định mức hỗ trợ trong khung từ 20 đến 50%. Như vậy UBND TP. Hải Phòng đồng ý cho quận Ngô Quyền áp dụng hỗ trợ 40% là đúng quy định của pháp luật, đúng với tinh thần Luật đất đai là áp dụng có lợi nhất cho người dân. UBND quận Ngô Quyền đã lập phương án hỗ trợ 40% công khai gửi xuống các hộ dân có đất bị thu hồi, nhưng thực tế khi trả tiền lại cắt xuống còn 20% (từ trên 1,4 triệu đồng xuống còn trên 700 ngàn đồng/m2).

Việc làm của UBND quận Ngô Quyền nêu trên khiến người dân có đất bị thu hồi bất bình và đặt câu hỏi: Đây là dự án công ích, đã công khai phương án hỗ trợ 40%, nhưng sau lại trả 20%, vậy số tiền dư 20% đi đâu? Khi người dân có đất bị thu hồi có đơn chất vấn 7 vấn đề, UBND quận Ngô Quyền lại cho rằng giá bất động sản “đang xuống”, vì thế không thể hỗ trợ 40% như thời điểm năm 2012? Việc làm này không đúng pháp luật về đất đai ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích hợp pháp của người dân.

Ngày 3/10/2014 , UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản kiểm điểm UBND quận Ngô Quyền do “ thực hiện không đúng chỉ đạo của UBND TP được thể hiện tại Thông báo số 234 ngày 16/8/2012”.

Còn về việc hỗ trợ vượt hạn mức theo chỉ đạo tại Công văn số 312 ngày 6/5/2014 của Văn phòng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng khi đó là đồng chí Hoàng Trung Hải đã đồng ý về mặt nguyên tắc cho Hải Phòng được áp dụng mức hỗ trợ vượt 5 lần hạn mức như tờ trình của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng. Nhưng cho đến hôm nay sau hơn 2 năm vẫn không được triển khai thực hiện, điều đó làm người dân bất bình và suy giảm lòng tin vào kỷ cương pháp luật của chính quyền địa phương.

Một vấn đề nữa dân cũng bức xúc khiếu nại, đó là vấn đề xác định giá trị đất. Việc tính vị trí gía đất ở trung bình, bồi thường công san lấp, tôn tạo bồi thường đất có nhà trên đất…UBND quận Ngô Quyền đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật và của UBND TP. Hải Phòng.Cụ thể, Nghị định số 69 ngày 13/8/2009 và khoản 3 Điều 4 và Quyết định số 130 của UBND TP. Hải Phòng nêu rõ: Khi thu hồi đất phải xem xét để giá bồi thường sát với giá thị trường trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, tại dự án nêu trên không được UBND quận Ngô Quyền thực hiện. Đơn cử như quận Ngô Quyền đã cho đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí đường vào nghĩa trang (đất nông nghiệp chuyển sang đất ở) lên tới 20 triệu đồng/m2. Khu vực đất này sát với khu vực đất đang bị thu hồi của các hộ dân xóm trại, phường Đằng Giang. Hay tại quận Lê Chân, khi thu hồi đất của các hộ dân thuộc dự án xây dựng hồ điều hòa phường Vĩnh Niệm, trạm điện phường Hàng Kênh, dự án phát triển giao thông đô thị Bắc Sơn-Nam Hải…khi thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân nêu trên lẽ ra phải bồi thường hỗ trợ trên 1,4 triệu đồng/m2. Tại sao quận Ngô Quyền chỉ bồi thường hỗ trợ trên 700 ngàn đồng/m2?

Tại Báo cáo xác minh số 22 ngày 11/4/2014 của Thanh tra TP. Hải Phòng khẳng định: “Vị trí khu đất bị thu hồi của các hộ dân nói trên (khu vực xóm Trại, phường Đằng Giang-PV) nằm ở khu vực trung tâm thành phố, gần các tuyến phố lớn, có lợi thế thương mại cao hơn các khu vực khác …đây là diện tích đất nông nghiệp còn lại cuối cùng của các hộ dân bị thu hồi…”. Thanh tra kiến nghị lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng chủ trì các cuộc họp đối thoại với các hộ dân để xem xét, vận dụng cơ chế theo quy định tại khoản 2, Điều 21, Nghị định số 69/2009 của Chính phủ, nâng mức hỗ trợ giá đất ở cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi theo thẩm quyền của UBND TP. Hải Phòng.

Sự im lặng và né tránh khó hiểu của UBND TP. Hải Phòng

Sau khi Thanh tra TP. Hải Phòng có báo cáo xác minh, đề xuất, kiến nghị ngày 15/5/ 2014 UBND TP Hải Phòng có kế hoạch chi tiết, đối thoại với các hộ dân trả lời 7 vấn đề khiếu nại của công dân, nhưng cho đến hôm nay đã hơn 2 năm trôi qua, UBND TP. Hải Phòng vẫn không tổ chức đối thoại, kết luận về những khiếu nại của công dân. Trong khi đó người dân khiếu nại đến UBND quận Ngô Quyền thì được trả lời, không thuộc thẩm quyền của quận, chờ thành phố đối thoại giải quyết. Người dân kiến nghị lên thành phố, thành phố có Thông báo số 286 ngày 13/10/2014: Giao cho UBND quận Ngô Quyền rà soát lại phương án bồi thường hỗ trợ theo hướng áp dụng chính sách, chế độ có lợi cho người dân. Đến hôm nay (ngày 12/7/2016) sau hơn 2 năm người dân vẫn không được hỗ trợ, bồi thường khi thu hồi đất theo quy định của pháp luật…

Nhiều người dân băn khoăn đặt câu hỏi: Dự án này có khuất tất gì trong việc đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất…mà Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng lại tránh né không tổ chức đối thoại người dân?

Thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau đây:a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.” ( Trích Khoản 3 Điều 18, Luật tiếp công dân năm 2013)

 

Nhóm PVPL

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *