Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng vừa ký Quyết định số 98/QĐ-BCĐTKLPCTN ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

Qua tổng kết để đánh giá tình hình thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; thực trạng tham nhũng và hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trên phạm vi cả nước kể từ khi có Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đến nay; làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, kiến nghị các biện pháp, giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện căn bản hệ thống chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, trọng tâm là việc sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham nhũng; tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng; đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn tiếp theo.

 Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng

Nội dung tổng kết gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tham nhũng; mô hình tổ chức các cơ quan phòng, chống tham nhũng và sự phối hợp công tác giữa các cơ quan phòng, chống tham nhũng; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng…

Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tiến hành hội nghị tổng kết và gửi Báo cáo về Thanh tra Chính phủ chậm nhất vào tháng 1-2016. Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng dự kiến tổ chức vào tháng 4-2016.
Lương Thủy

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *