56.500 cuộc thanh, kiểm tra tài chính trong 9 tháng đầu năm

Báo cáo của Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, tính đến cuối tháng 9/2016, toàn ngành tài chính đã thực hiện xấp xỉ 56.500 cuộc thanh tra, kiểm tra và gần 11.300 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu. Qua đó, phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 23.200 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.000 tỷ đồng.

Công tác thanh tra về thuế chủ yếu tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế
Công tác thanh tra về thuế chủ yếu tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế

Đồng thời, Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tài chính ngân sách. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 5.800 tỷ đồng (bao gồm các khoản thu từ kiến nghị năm trước).

Trong đó, cơ quan thanh tra đã triển khai 24 cuộc theo kế hoạch và 2 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, lưu hành 37 kết luận thanh tra. Qua đó, đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính trên 15.200 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 396 tỷ đồng. Theo Thanh tra Bộ Tài chính, số thực hiện còn thấp là do hầu hết các kết luận thanh tra được lưu hành trong quý III và đang trong thời hạn thực hiện. Cơ quan thanh tra sẽ tiếp tục đôn đốc thực hiện các kiến nghị trong thời gian tới.

Ngoài ra, toàn hệ thống cũng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 48.562 doanh nghiệp và kiểm tra gần 590.000 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt 8.065 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước 3.814 tỷ đồng.

Công tác thanh tra về thuế chủ yếu tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; thanh tra các doanh nghiệp có khả năng có số thu điều tiết ngân sách Trung ương lớn.

Tập trung xử lý các khoản thu NSTW như: lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp về NSNN; doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, nhưng thực tế 5 năm không sử dụng.

Ngành thuế cũng chú trọng thanh tra, kiểm tra 100% hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn; thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; thanh tra về công tác xử lý hóa đơn nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, gian lận thuế.

Việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận về thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế… cũng đã được triển khai trong những tháng vừa qua.

Trong lĩnh vực hải quan, 9 tháng đầu năm 2016, toàn hệ thống đã triển khai thực hiện 48 cuộc thanh tra chuyên ngành; số tiền kiến nghị truy thu đạt khoảng 22,6 tỷ đồng; truy hoàn là gần 890 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,5 tỷ đồng; đã thu nộp ngân sách nhà nước 28,4 tỷ đồng.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan với 5.149 cuộc; quyết định truy thu 1.532 tỷ đồng (bằng 127% so với cùng kỳ năm 2015), đã thực thu vào ngân sách nhà nước (bao gồm cả thu nợ từ những năm trước) 1.396 tỷ đồng.

Về công tác điều tra chống buôn lậu, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 11.281 vụ với trị giá hàng hóa vi phạm gần 402 tỷ đồng; thu nộp ngân sách nhà nước xấp xỉ 200 tỷ đồng.

Theo Dantri

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *