4 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp giải thể tăng mạnh

Môi trường kinh doanh trong nước có dấu hiệu xấu đi khi số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc chờ giải thể tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm.

 

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch – Đầu tư, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước trong 4 tháng đầu năm là 9.450 doanh nghiệp, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 15.685 doanh nghiệp, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (Chiếm 92,5%).

 Số doanh nghiệp tạm ngừng theo vùng lãnh thổ (Đơn vị: DN). Nguồn: Bộ KH - ĐT

Số doanh nghiệp tạm ngừng theo vùng lãnh thổ (Đơn vị: DN). Nguồn: Bộ KH – ĐT

Đáng lo ngại là môi trường kinh doanh đang có dấu hiệu đi xuống ở những trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể trong 4 tháng đầu năm ở Đồng bằng Sông Cửu Long tăng vọt (77,5%) so với cùng kì năm ngoái, từ 4.338 lên 7.702 đơn vị.

Ở Đồng bằng Sông Hồng, tình hình cũng không sáng sủa hơn là mấy khi số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng mạnh từ 1.918 4 tháng đầu năm 2015 lên 3.072 cùng kì năm nay, tăng tới 60,2%.

Xét theo lĩnh vực hoạt động, hầu hết các ngành nghề kinh doanh (chỉ trừ khai khoáng) đều chứng kiến số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng lên.

Kinh doanh bất động sản, Giáo dục – đào tạo hay Thông tin – truyền thông ngày càng khắc nghiệt, khi mà số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động trong các lĩnh lực này lần lượt tăng mạnh 82,4%; 80%; 98,4% trong 4 tháng đầu năm so với cùng kì năm ngoái.

 Số doanh nghiệp tạm ngừng theo lĩnh vực hoạt động (Đơn vị: DN). Nguồn: Bộ KH - ĐT

Số doanh nghiệp tạm ngừng theo lĩnh vực hoạt động (Đơn vị: DN). Nguồn: Bộ KH – ĐT

Ở chiều ngược lại, trong 4 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 34.721 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 248.244 tỷ đồng, tăng 22,9% về số doanh nghiệp và tăng 52,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2016 là 801.497 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 248.244 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 553.253 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2016 là 427,2 nghìn lao động, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hầu hết các ngành, lĩnh vực hoạt động có xu hướng tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2015 như: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 915 doanh nghiệp tăng 260,2%; Kinh doanh bất động sản đăng ký 838 doanh nghiệp tăng 122,9%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 170 doanh nghiệp tăng 100%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 762 doanh nghiệp cũng tăng 45,4%;…

Trong khi đó, lĩnh vực Thông tin – truyền thông và lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có số doanh nghiệp thành lập mới giảm lần lượt là 62,8% (296 doanh nghiệp), 23,5% (472 doanh nghiệp).

Theo ANTT